Archiwa tagu: 1% podatku

Oddaj jeden procent podatku na fundacje

Ratowanie ludzi którzy znaleźli się w złej sytuacji życiowej to kluczowy cel każdej organizacji. Dzięki zbieranym funduszom, te organizacje mają możliwość zatroszczyć się o każdego, kto czeka na lepszy los. Fundacje w głównym założeniu wykonują misje dobroczynne i są szczególnie potrzebne w każdym systemie społecznym. Skupiają wolontariuszy, którzy chcą wykorzystywać swój wolny czas i umiejętności na ratunek tym, którym po prostu zabrakło szczęścia. Współczesne, nowoczesne fundacje, powstają także w celu rozwijania ideologii społecznych, promowania danego kręgu kultury, czy inspirowania dzieci i osób starszych. Są to zatem organizacje pożytku publicznego, których istnienie jest niezwykle ważne.

Jak samo określenie pokazuje fundacje pomagają innym wykorzystując własny majątek. Darczyńcą niejednokrotnie stają się osoby, które zebrały już jakiś fundusz i zamierzają się nim podzielić. Czasem jednak sytuacje mają się tak, że instytucje z braku potrzebnych środków finansowych nie mogą dalej spełniać swoich działań. Od paru lat każdy z nas ma szansę wspierać organizację oddając im jeden procent swojego podatku. Wypełniając właściwe pole w dorocznym PIT także i Ty masz możliwość pomóc.

Jak wręczyć jeden procent podatku na opp?Kto ma możliwość złożyć jeden procent swojego podatku fundacji?Czym są organizacje pożytku Jeśli interesują Cię odpowiedzi na te pytania, czytaj dalej.

1% podatku na OPP – to proste!

Historia mechanizmu „przeznacz jeden procent podatku na fundacje” ma korzenie w roku 2004, kiedy artykuł ten został opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Od tamtego czasu płatnicy podatku mają możliwość wspierać wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego w dość rozsądny sposób. A wybór jest olbrzymi – od organizacji funkcjonujących na korzyść ochrony przyrody aż po ugrupowania zajmujące się ochroną dóbr kultury. Mechanizm 1% jest bardzo łatwy. Po obliczeniu stosownego podatku w rocznym zestawieniu podatkowym w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wprowadzić nazwę i numer KRS poszczególnej instytucji. W owym miejscu można ustalić także wartość udzielanej sumy, pamiętając, iż nie może ona przekraczać 1% własnego podatku. Jeśli regulujemy podatki na większej liczbie formularzy możemy oddać tą kwotę więcej niż 1 fundacji.

Czy ja mogę oddać jeden procent podatku na opp?

Uchwała o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w jasny sposób przedstawia kto jest w stanie przekazać 1% własnego podatku. Te osoby to płatnicy podatku podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu zewidencjonowanego podatku liniowego w wielkości 19%. Są to również osoby uzyskujące przychody z odpłatnego odsprzedania papierów wartościowych i nieruchomości, a także ten kto sam pokrywa zaliczkę na korzyść podatku. Przeważnie ludzie nie rozumieją w tej kwestii możliwości osób prawnych. Niestety ustawodawca nie zezwala osobom prawnym na składanie 1% podatku. Z tego mechanizmu mają możliwość tymczasem korzystać emeryci. Wystarczy, że na bazie aktualnego obliczenia podatku przez urząd rentowy (tzw. PIT 40A), osoba która uzyskała wiek emerytury własnoręcznie odda zaświadczenie podatkowe. Co do warunków przekazania 1% podatku na konto OPP, najistotniejsze jest złożenie rozliczenia bez opóźnień. Jest to maksymalnie 2 luty dla PIT-28, oraz 30 kwietnia dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Jeśli przekazana stawka będzie wyższa niż 1% podatku, wniosek nie zostanie zaakceptowany. Zawsze należy starannie sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędu w w tym polu.

Jakim organizacjom mogę przekazać 1% podatku?

Nie każda fundacja może nabyć funkcje organizacji pożytku publicznego. Fundacja, której można wręczyć 1% podatku, powinna wykonywać zadania w zakresie interesu publicznego Dodatkowo musi realizować swoją działalność jawnie, co związane jest z z obowiązkiem przekazywania danych o charakterze rozdzielanych zasobów z 1%. OPP nie zostanie w żadnym przypadku organizacja polityczna, związek zawodowy, ani samorząd zawodowy. Zostanie nią jednakże spółka kapitałowa założona w celu niezwiązanym z wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli realizuje przez co najmniej dwa lata inicjatywy w działach tzw. pożytku publicznego. Dobrym przykładem organizacji pożytku publicznego jest np: Organizacja Akogo, utrzymująca dzieci z ciężkimi urazami mózgu, oraz Fundacja Niechciane i Zapomniane, opiekująca się porzuconymi zwierzakami.

Mały uczynek, a tak sporo może zrobić. Prawdopodobnie 1% to nie wysoka suma, jednak nawet tak drobne wsparcie finansowe, może być punktem zwrotnym dla ludzi i zwierząt, którzy czekają na uśmiech losu. Rozliczając się co roku z Urzędem Skarbowym nie zapominajmy o przekazaniu 1%. Nic na tym nie stracimy albowiem i tak te pieniądze płacimy Państwu. Jedynie w 2014 roku kwota zebrana z 1% wyniosła aż 557 563 428,71 zł. Dzięki tej sumie mnóstwo instytucji było w stanie zasilić swoich wychowanków. Oddaj 1% podatku na OPP i podaruj komuś na pozytywną zmianę.

Poszukujesz placówki pożytku publicznego, której zamierzasz oddać swój 1%? Przejrzyj dokładną bazę instytucji i wypełnij z nami swoje roczne podsumowanie podatków: przekaż jeden procent podatku na OPP

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

System gospodarczy dla osób niepełnosprawnych stale nie jest przyciągający. Zazwyczaj pracodawcy, którzy mogą wybrać pracobiorcy zdrowego oraz „chorego”, zatrudnią tego pierwszego. Choćby wówczas, gdy wspomniany drugi ma niższe kompetencje, np. niezadowalające wykształcenie lub niedostatek doświadczenia. Taka postać rzeczy niekorzystnie „odciska się” na jednostkach, które mają przeróżnego charakteru choroby. W wyniku tego niestety nie pragną chodzić do pracy, „egzystują” z samej renty i są nieuchronnie „wypierane” na margines. W RP „nietuzinkowość” do tej pory czas sprzęga się z czymś złym, osobliwym, kontrowersyjnym. A tymczasem osoby np. z dysfunkcją słuchu, jednomyślnie z ustawodawstwem, wcale nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku normalnego rynku pracy. Czy istnieje dla takich osób jakieś wyjście? Gdzie mogą skierować się po radę? Czy są jakiekolwiek wiarygodne strategie ich aktywizacji?

Jakie są działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Jedną z możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych jest rekrutowanie wspomagane. Sama taktyka ma swoje źródło w Ameryce w latach 60. oraz 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją wdrażać zaledwie w 2001 roku. Aktualnie mnóstwo organizacji pożytku publicznego wprowadza ową metodę pomocy w nawiązaniu do osób z dolegliwościami. Na czym ona naprawdę polega? Instruktor pracy i doradca zawodowy wyznaczają ewentualnego pracownika i chlebodawcę. Istotne są tutaj umiejętności ewentualnego pracownika, warunki, które ma za zadanie obiecać przełożony, zakres obowiązków, wysokość pensji oraz określenie liczby godzin pracy. Później osoba niepełnosprawna realizuje przydatne badania u lekarza i kurs BHP (są one przygotowywane przez zleceniodawcę). Instruktor pracy bynajmniej nie ma wyłącznie wyłonić miejsca, w którym będzie ona pracować, lecz też przygotować pozostałych zatrudnionych wskazanej instytucji na powitanie nowego. Oprócz tego pokazać jak dojechać do firmy oraz pomóc mu zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Planem szkoleniowca pracy jest także likwidowanie pojawiających się problemów pomiędzy zleceniodawcą a pracownikiem.

Niezależnym wariantem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które posiadają unikalne prawa. W specyficzny sposób podchodzą do osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną, mianowicie: przyznają im właściwe warunki podjęcia pracy (na każdym kroku zsynchronizowane do charakteru oraz stopnia niepełnosprawności), profilaktykę lekarską oraz rehabilitacyjną. Wymienionym przedsiębiorstwom przysługują „pierwszeństwo” podatkowe, bonifikaty oraz dodatkowe środki ze skarbu państwa (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Różnorakie fundacje pomagające w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współpracują z ZPCh. Szkolą swoich podopiecznych rozmów z zwierzchnikiem, przystosowywania się do odmiennej sytuacji w codziennym funkcjonowaniu oraz niezależności.

Powinniśmy napomknąć także o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których podopieczni organizacji pozarządowych mają okazję udoskonalać swoje talenty oraz upodobania. W wybranych organizacjach pozarządowych funkcjonuje przynajmniej parę modeli takich klas, przykładowo pracownia ceramiczna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia rozwijania umiejętności społecznych albo pracownia techniczna.

W jakich miejscach poza tym osoby z orzeczeniem mogą szukać pomocy?

W jakichkolwiek miejscach, w jakich organizowane są kursy, praktyki zawodowe, treningi, warsztaty, porada prawna i psychologa. Przeważnie fundacje zajmują się stymulacją z inwalidztwem lub niepełnosprawnością w tym charakterze. Są najdoskonalszym miejscem, w jakim owe osoby powinny zwiększać swoje umiejętności, uzyskiwać informacje, uczyć się koegzystować z resztą ludzi i dostać pomoc w zlokalizowaniu stałej pracy. Obrazowo w obszarze zajęć osoby z dysfunkcjami mogą współuczestniczyć w: zajęciach multimedialnych, zawodowych, „na odległość”, zręczności interpersonalnych oraz w obszarze zagadnień prawnych. Ćwiczenia z doradcą zawodowym mają za zadanie wsparcie osoby z niepełnosprawnością w obszarze przystosowywania ścieżki zawodowej, zmianie preferencji zawodowych, wyborze kursu, tworzenia CV i LM lub we właściwym wynajdywaniu ogłoszeń. Ogromnie ważne jest jeszcze to, że organizacje pożytku publicznego i różne pokrewne organizacje obywatelskie, mogą zdobyć 1% podatku od krajowych obywateli. Którekolwiek otrzymane fundusze są kierowane jedynie na wspomaganie osób z dysfunkcjami. Należy zaznaczyć, iż w Polsce istnieje coraz wyższa wiedza, że za pomocą przedstawionego szczegółu mamy szansę istotnie kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to dodatkowa możliwość, z której mają sposobność skorzystać osoby np z upośledzeniem fizycznym. Chodzi tu właściwie nie tylko o fundacje, ale rozliczne inne firmy ogólnodostępne. Zwykle interesują się angażowaniem zdrowych osób, natomiast swoją drogą posiadają oferty nadzwyczajne. Chodzi tu o opisywane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dostosowane do ich potencjału. Jeżeli pragniesz otrzymać dużo więcej porad na ów temat, kliknij w ten link – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych