Archiwum kategorii: Finanse

Zakładamy działalność – wybieramy formę opodatkowania

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w wypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie upraszcza stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dobrany z głową.

Poltax Toruń – usługi

Własne biuro rachunkowe czy praca na etacie?

Czy księgowość naprawdę jest taka nudna?

Księgowość dużej liczbie osób kojarzy się z wytężonym zapisywaniem grubych ksiąg, z osobą w binoklach pochyloną nad małym liczydełkiem oraz trudnymi obliczeniami i niezbyt dużym wynagrodzeniem Niewątpliwie powyższy obraz pasuje właściwie do ujęcia z filmu, niżeli do sytuacji faktycznej. Praktycznie rzecz biorąc księgowa posiada dostęp do fachowych programów informatycznych, odręcznie w zasadzie nie sporządza jakichkolwiek przekazów i stąd nie zarabia skromnie (zwłaszcza jako główna księgowa w wielkiej korporacji).

Księgowość jest najistotniejszym resortem w każdej firmie, nawet w takiej sytuacji, kiedy jest realizowana zdalnie i tym samym żadna księgowa nie pracuje stacjonarnie w oddzielnym pomieszczeniu. Do jej fundamentalnych zadań trzeba zaliczyć: przygotowywanie rozliczeń okresowych, gromadzenie faktur, przechowywanie faktur, analizowanie danych, notowanie danych do systemu rachunkowego, przeliczanie opłat dla rozmaitych instytucji, m in. urzędu skarbowego.

Osoba zajmująca się księgowością ma szansę równocześnie z pozyskiwaniem wiedzy i doświadczenia wnioskować o awans w przedsiębiorstwie. Bez cienia wątpliwości najatrakcyjniejszą pracą jest posada głównej księgowej, która kontroluje obieg zasobów finansowych w firmie. Dodatkowo zajmuje się kwestiami administracyjnymi, kieruje pomocnikami i zabiega o rozwój swego resortu.

Osoba znająca się na księgowości ma możliwość ponadto utworzyć swoją działalność gospodarczą, a więc rozwijać indywidualne biuro rachunkowe i we własnej osobie obsługiwać Klientów. W tym przypadku jednakże wskazana jest aprobata Ministra Finansów – należy udokumentować doświadczenie w zawodzie oraz pozytywnie zdać test (od razu po skończeniu odpowiednich studiów). Żeby pozyskać pracę zarobkową jako księgowa, nie trzeba robić jakiejkolwiek licencji.

Co zrobić, by zostać księgową?

Sporządzanie księgowości wcale nie jest takie proste. Należy obowiązkowo rozumieć wybrane paragrafy, łącznie z takimi, jakie są od kilku dni aktualne. Księgowa musi obligatoryjnie posiadać w takiej sytuacji obszerną wiedzę, bowiem to ona odpowiada za obrót kapitału przedsiębiorstwa. W przytoczonym przypadku nieodzowne jest skończenie studiów wyższych na kierunku księgowość, finanse czy rachunkowość (specjalizacje na wybranych uczelniach mogą się troszeczkę od siebie różnić). Ogólnie rzecz ujmując nie chodzi tu o pokazanie tytułu magistra, lecz o właściwą wiedzę. A takiej w zasadzie nie można uzyskać na pozostałych specjalnościach. Później księgowa jest zobowiązana nabyć certyfikat księgowego, w przypadku kiedy ma zamiar, np. założyć własne biuro rachunkowe. O certyfikat mogą wnioskować osoby posiadające doświadczenie w zawodzie (co najmniej 2 lata w przypadku ukończenia technikum i trzy lata po zrealizowaniu studiów magisterskich czy podyplomowych).

Księgowa prócz zdolności uzyskanych dzięki praktyce, jest zobowiązana posiadać także kompetencje „przyrodzone”, m. in. dokładność i solidność w wykonywaniu wszystkich zadań. Pojedynczy błąd w rozliczeniach czasami może mieć zgubne skutki dla wszystkich pracowników.

Jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

Z pomocy kompetentnego biura rachunkowego korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa (gdzie mamy do czynienia z dużym obiegiem funduszy), ale również mniejsze i osoby prywatne. Księgowa powinna zaproponować każdemu Odbiorcy doradztwo z działu sporządzania księgi zysków oraz wydatków (KPIR), robienia pełnej oraz częściowej księgowości, usług kadrowych i rozliczania płac, opracowywania rozliczeń z US, jak również wykonywania zestawień, przykładowo dla GUS. Dobrze jest pamiętać, iż zadaniem osoby funkcjonującej w księgowości jest powiększanie wiedzy i szlifowanie umiejętności. Słowem, posiadanie dyplomu uczelni wyższej jest wyłącznie podstawą do wykonywania takiego fachu, a zdobyte doświadczenie tym, czym można pozyskać sporą liczbę Kontrahentów.

Ostatnimi czasy niesamowicie popularna stała się „księgowość online” lub usługi „mobilnego przedsiębiorstwa księgowego”. Dzięki temu Interesanci wcale nie muszą wychodzić z mieszkania czy instytucji, by ich rzeczy zostały dogodnie załatwione. Księgowa sama pojawia się w ustalonym miejscu i bierze wszelakie dokumenty do zestawień. Jest w stanie też zostać w firmie, której pomaga i tam na miejscu zająć się daną sprawą.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otworzyć własne biuro rachunkowe?

Niezależna firma jest interesującym rozwiązaniem głównie dla księgowych, jakie od kilku lat funkcjonują w tej dziedzinie i nie chcą obecnie podejmować zatrudnienia u kogoś. Uruchomienie przedsiębiorstwa księgowego łączy się jednakże z wieloma postulatami, przykładowo sporymi wydatkami budżetowymi. Koszt założenia własnego przedsiębiorstwa rachunkowego jest uzależniony głównie od miejsca, w jakim miałoby ono działać. W śródmieściu wypożyczenie lokalu biurowego będzie o wiele kosztowniejsze niżeli na przedmieściach. Warto wiedzieć, że większość rachunków można bezproblemowo załatwić przez Internet. Stąd mobilne przedsiębiorstwo księgowe jest faktycznie atrakcyjnym pomysłem, szczególnie, jeżeli zaledwie rozpoczynamy przygodę z własną firmą. Na potrzeby utworzenia biura księgowego potrzebne są: zarejestrowanie odrębnej firmy, posiadanie tytułu magistra, certyfikat księgowego i standardowe ubezpieczenie OC na kwotę przynajmniej 10 tysięcy euro.

Ogólnie rzecz ujmując nie wolno dyktować Odbiorcom przypadkowym odpłatności, przykładowo takich, które odnajdziemy w cennikach konkurencyjnych firm. Taryfikator jest uwarunkowany paroma rzeczami: prestiżem przedsiębiorstwa, położeniem przedsiębiorstwa i zakresem usług. Przygotowywanie pełnej rachunkowości czasem może wynosić zarówno 350 zł, jak również 2.000 zł. Najczęściej tworzy się podział na ilość druków.

Jeżeli zamierzasz dowiedzieć się o wiele więcej, kliknij w odsyłacz tu – Księgowość

Poprawa płynności finansowej firm

Poprawianie płynności finansowej dzięki kredytom pozabankowym dla firm

Większość banków w sumie nie świadczy swoim konsumentom szybkich pożyczek, słowem takich, które mamy szansę pozyskać w trybie natychmiastowym. Zwyczajnie powinniśmy zdać plik formularzy dotyczących zysków, obrotów, odmiennych długów lub wpisu do hipoteki (gdyż w przypadku kiedy mówiąc w skrócie nie będziemy mogli go uiścić, to bank zainteresuje się naszym mieszkaniem albo kolejną posiadaną własnością). Czy jest którekolwiek inne podejście? Obok banków wsparcia w kwestii płynności finansowej są oferowane jeszcze przez firmy pozabankowe. Istnieją jako tzw. kredyty dla firm na oświadczenie. Żeby dostać wskazaną wierzytelność, mówiąc w skrócie nie potrzebujemy fatygować się prezentowaniem dużej liczby druków. Wystarczy, że wpadniemy na stronę internetową pożyczkodawcy i wypełnimy kwestionariusz kredytowy albo skontaktujemy się za pomocą formularza zgłoszeniowego z konsultantem. Każdorazowo owa jednostka wypatruje wyciągów bankowych z wszystkich zakładowych kont za ostatnie 6 miesięcy. Jest to konieczne, by obejrzeć naszą zdolność finansową. W praktyce znaczy to, iż kredytor bada obroty naszej placówki i jej występowanie w rejestrach dłużników. Na konkretną decyzję jesteśmy zobowiązani czekać zaledwie kilka minut. W przypadku otwartego spotkania z ekspertem, wszelkie niuanse kredytowania definiowane są na poczekaniu.

Jakie są plusy kredytów udzielanych przez instytucje kredytowe?

Zwłaszcza fakt, iż nie jesteśmy zobligowani składać pakietu formularzy i oczekiwać w nieskończoność na decyzję banku. Znacznym walorem kredytów firmowych bez ZUS i US jest jednocześnie to, iż specjalista jest w stanie całokształt w czytelny sposób przybliżyć (krótko mówiąc nie stosuje bankowych powiedzeń). Bynajmniej nie ma znaczenia dziedzina, w jakiej działamy – możemy posiadać pawilon z narzędziami, salon SPA bądź warsztacik samochodowy. Doradca poradzi nam dodatkowo w sytuacji, kiedy nasza instytucja jest mocno zadłużona. Jest to świetna wiadomość dla tych, którzy planują uzyskać kredyt dla firm bez dochodu. Do kolejnych dobrych stron zaliczają się: przyznawanie dużych sum kredytów, długi okres spłaty, opcja zagospodarowania kredytu na którykolwiek cel oraz sposobność zdobycia pożyczki w przypadku, gdy nasza placówka właśnie rozpoczęła pracę. W poruszanych firmach kredytowych mamy szansę uzyskać dwa warianty kredytów: bez ubezpieczenia oraz z pokryciem. W przypadku kredytu z zabezpieczeniem kredytodawca pracuje identycznie jak bank, mianowicie kredyt musi zostać ochroniony hipoteką bądź pozostałym trwałym środkiem.

Faktoring – opcjonalny sposób na maksymalizację sektora finansów w firmie

Płynność majątkowa placówki jest zdominowana w głównej mierze od nabywców. Najczęściej nie planują oni pokrywać faktur natychmiast, tylko czynią to po wielu tygodniach, natomiast niekiedy miesiącach. Faktoring bez BIK to wykup takich wierzytelności poprzez jednostki zewnętrzne, jakie wykonują przykładowo usługi obserwacji płatności lub organizowanie podsumowań. Nasza instytucja może posiadać długi, gdyż nie jest to aż tak istotne przy tejże usłudze. Mówiąc w skrócie wyróżnić można kilka wariantów faktoringu:

Faktoring absolutny (bez regresu) – agencja faktoringowa bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zadłużenia odbiorcy. Nasza placówka bierze należność za fakturę (częstokroć 90% ceny).

Faktoring niekompletny (z regresem) – oznacza na dobrą sprawę wzięcie wierzytelności w placówce faktoringowej, albowiem w przypadku upadłości trasata, to faktorant jest zobligowany wziąć na siebie odpowiedzialność za rezultaty nie uiszczenia faktury w terminie.

Faktoring przeciwstawny – jest stworzony specjalnie dla placówek, jakie w za krótkim terminie są zobowiązani uiścić za ładunek bądź usługę.

Faktoring „miksowany” – to skupienie dwóch fundamentalnych typów faktoringu. Może opierać się m. in. na tym, iż firma, która odkupuje długi, będzie odpowiedzialna za ruinę odbiorcy zaledwie w 60 %. Kredyt kontrahenta jest rozszczepiony na dwie strony, słowem każda spośród nich będzie musiała stosowną stawkę spłacić.

Faktoring dotyczący wywozu towarów (faktoring dla firm transportowych) – w tymże przypadku chodzi o zakupywanie wierzytelności Nabywców zagranicznych z tytułu ugód wywozowych. Krótko mówiąc – agencja faktoringowa monitoruje klientów będących w innych krajach, oraz przeprowadza proces odzyskania należności. Jesteśmy zobowiązani zwrócić uwagę na to, iż faktor nie będzie sponsorował wywozu do państw podniesionego zagrożenia, m in. na Białoruś.

Pozytywne strony faktoringu

Zasadniczą korzyścią niniejszego podejścia jest maksymalizacja zdolności walutowej naszej instytucji. Dokładnie wiemy, w którym czasie pozyskamy pieniądze oraz mamy możliwość w takiej sytuacji odpowiednio załatwiać całkowite nakłady. Wcale nie potrzebujemy niepokoić się, iż odbiorcy w ogóle nie zapłacą na czas oraz co istotne – w zasadzie nie powinniśmy marnotrawić czasu na to, żeby ich pospieszać. Dzięki faktoringowi mamy szansę w wygodny sposób złagodzić niebezpieczeństwo kontynuowania działalności gospodarczej. Słowem – nie musimy wciąż rozmyślać o tym, iż przez niewypłacalnych odbiorców sami będziemy musieli rozwiązać instytucję. Istotnym atutem jest alternatywa oferowania produktów czy usług z dalszym czasem płatności. Z takiej opcji refinansowania mogą zaczerpnąć również drobne instytucje, jakie mówiąc w skrócie nie mają zdolności kredytowej.

Więcej informacji odnajdziesz tu – Faktoring bez BIK

Kupię zadłużoną spółkę

Największe zadłużenia polskich spółek

W Polsce funkcjonują różnorakie modele spółek, przykładowo z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo – akcyjna albo akcyjna. Spora część interesantów uważa je jako rozwiązanie na porządny biznes, jako działalność gospodarczą, która ma szansę zapewniać w niedługim czasie wysokie profity. Bez względu na to, na który typ spółki się decydujemy, warto rzetelnie zorientować się jakie warunki należy spełnić. Spółki osobowe działają odmiennie niźli spółki kapitałowe. Jeżeli absolutnie nie pragniemy tracić czasu na uruchamianie nowej spółki od zera, mamy możliwość wypatrzyć spółkę w rodzaju shef companies, jaka jest aktualnie zarejestrowana, natomiast inicjatywę można zainicjować natychmiastowo. Właściwie nie ma również żadnego problemu z ich odsprzedaniem. Skup zadłużonych spółek dziś jest u nas na etapie rozwoju.

W naszym kraju istnieje mnóstwo tych „bytów”, jakie są ogromnie zadłużone. Koszt, jaki pierwotnie miał wzmagać wpływy, nieodwracalnie staje się nazbyt wielkim ciężarem, żeby dalej go podnosić. Zaledwie w 2011 roku CEZ i MOL miały obciążenie w granicach 25, 4 mld złotych, a Orlen i Lotos wspólnie na ponad 16 mld złotych. Na kolejnych lokatach pojawiły się w wymienionym terminie kolejno: GTC, TPSA, CEDC, TVN, Cyfrowy Polsat i PGNIG. Do zgłębiania rzeczywiście wielkich obciążeń stosowane są skomplikowane narzędzia, m in. rating Altmana czy EBITDA. To ostatnie jest popularnie stosowane poprzez banki do rozpoznawania, na jakim poziomie jest zadłużenie i czy bariera 3 jednostek bynajmniej nie została przekroczona.

Na czym polega sprzedaż spółek z długami?

Obecnie wiele przedsiębiorstw proponuje skup spółek z długami, który polega krótko mówiąc na przeniesieniu upoważnień do niej na następną osobę. Zwykle same zakupują spółki od posiadacza lub wybierają chętnego na udziały. Jeżeli pragniemy się zorientować, które firmy w obecnej chwili się tym trudnią, wystarczy, iż wpiszemy w Google słowa „kupię zadłużoną spółkę” lub ”kupię spółkę z długami”. W sporej liczbie przypadków przedsiębiorstwa są zainteresowane nabyciem spółek: z obciążeniami względem odbiorców i instytucji (ZUS, US albo banki), „czystych” (nie posiadających żadnych obrotów, lecz także w ogóle nie mających żadnych długów), w fazie niewypłacalności, w trakcie kontroli przez organizacje publiczne (PIP, ZUS, US), w stadium likwidacji, z niepewnym inwentarzem, z utraconymi dokumentami bądź „aktywnymi” leasingami. Jeśli spółka przynosi same straty, należy zastanowić się nad jej sprzedażą.

Szczeble odsprzedaży spółki z różnego rodzaju długami:

  • Przeprowadzenie podsumowania majątkowego, jakie jest bazą do negocjacji zapłaty za wkłady w spółce z długami
  • Przeniesienie uprawnień w biurze u notariusza – przygotowywany jest akt notarialny oraz transakcja odstąpienia udziałów
  • Wycofanie członków Zarządu oraz wyznaczenie nowych z alternatywą modyfikacji nazwy oraz adresu spółki
  • Uzupełnienie PKD oraz zwiększenie zasobu zakładowego spółki
  • Przejęcie całej dokumentacji
  • Przygotowanie wszelakich obligatoryjnych dokumentów do KRS, GUS, US i ZUS.

Często zadłużona spółka jest nazbyt obfitym obciążeniem. Nie jedynie pieniężnym, lecz także wewnętrznym. Na krępujące skutki są narażeni współzałożyciele oraz krewni, nierzadko nękani przez pożyczkodawców. Spółka tworząca szkody tworzy kolejne długi – jeszcze większe, które wreszcie robią się „nie do rozliczenia”. Mnóstwo przedsiębiorstw kupujących zadłużone spółki umieją w niniejszej sytuacji dopomóc i zatrzymać „błędne koło zadłużenia”.

Sprzedaż spółki bez historii

Zazwyczaj firmy, jakie zajmują się kupieniem zadłużonych spółek, proponują również odsprzedaż owych „bez skazy”, nie mających jakiejkolwiek przeszłości, nie mających zobowiązań. To świetny koncept dla osób, którzy zamierzają jak najszybciej rozpocząć inwestycję bądź aktywność. Równolegle nie chcą przemierzać kompletnej procedury zjednoczonej z przygotowywaniem spółki. Aktualnie mamy możliwość nabyć gotowe spółki, jakie mają numery REGON, KRS, NIP, VAT oraz VAT-EU, potwierdzenie o niezaleganiu wobec US bądź pismo o niezatrudnianiu jakichkolwiek pracowników. Przed nabyciem można ponadto poprosić o zrobienie dodatkowych wpisów lub otwarcie konta bankowego. Przedsiębiorstwa kupujące spółki zapewniają kompletne usługi, umiejętność przeprowadzania wybranych czynności i bezpieczeństwo całej transakcji.

Jak wygląda kupno „czystej” spółki? Potrzebne są przede wszystkim: skan dokumentu osobistego współwłaścicieli oraz członków Zarządu, numery NIP, opcja działu udziałów, miejsce siedziby spółki, nazwa spółki, zakres jej aktywności, skład zarządu i metoda jego prezentowania. Wszelkie obowiązkowe formalności są wypracowane w trakcie 24 godzin. Jeśli udziałowcem jest cudzoziemiec, wówczas u notariusza jest zobowiązany oprócz tego stawić się tłumacz przysięgły. Pomocniczymi usługami przedstawianymi przez firmy nabywające spółki są księgowość, usługi z zakresu rachunkowości, kadr oraz płac, pomoc fiskalna, a także ewidencja „świeżych” spółek. Jeżeli planujesz wiedzieć więcej, kliknij w ten odsyłacz – Sprzedam zadłużoną spółkę

W czym może Ci pomóc biuro rachunkowe?

Osobista działalność gospodarcza to świetny pomysł dla osób, które zwracają szczególną uwagę na niezależność pracy. Zarządzanie własną firmą to prawdziwe wyzwanie, jednakże bardzo często opłaca się, gdyż rynek jest ciągle spragniony świeżych pomysłów i ciekawych usług. Dowodem takiego sukcesu jest choćby nowatorski salon masażu dla zwierząt, który w każdym dniu obsługuje kilkanaście włochatych psiaków. Pomysł przełomowy, wręcz przez poszczególne osoby brany za ciężki do wykonania, okazał się żyłą złota. Takie idee często odsłaniają drogę osobom, którym brakuje konsekwencji w realizacji własnych marzeń. A prywatna firma to przecież upartość, całkowite poświęcenie, notoryczne sprawdzanie nowych perspektyw i bezsprzecznie doświadczona księgowość, bez której firma jest fryzjer bez grzebienia.

Rzetelne biuro rachunkowe to ostoja każdego biznesu. Wyspecjalizowany księgowy nie tylko śledzi obowiązujące przepisy, ale także sugeruje konkretne inwestycje. To opiekun każdej nowo rozwijającej się instytucji i powiernik nader ukrywanych tajemnic przedsiębiorstw. Zakładając działalność powinieneś zadbać o profesjonalnego księgowego, czy wsparcie biura rachunkowego które zajmie się profesjonalną obsługą finansów. Dyskutując o finansach, zweryfikuj co musisz zrobić jako młody przedsiębiorca.

Zakładanie firmy krok po kroku

Jeśli marzysz o własnej firmie, musimy Cię uświadomić, że na wstępie czeka na Ciebie bardzo dużo formalności. Zacznij od wypisania dokumentu CEIDG. Przejdź po prostu na platformę www firma.gov.pl i wypełnij wszystkie wymienione pola. Wpis do Ewidencji jest równolegle wnioskiem o przyznanie przedsiębiorstwu indywidualnego numeru REGON i numeru NIP. Równocześnie z dostarczeniem wniosku powinniśmy zdecydować się na formę opodatkowania, ale o tym napiszemy w kolejnych częściach artykułu. Drugim krokiem jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tam musimy zgłosić się jako przedsiębiorca. W ZUSie przedsiębiorcy mają niejako parzystą osobowość prawną – są zarówno płatnikami składek (samodzielnie i za pracowników) i płacą za ubezpieczenie. Jeżeli wykonywana działalność gospodarcza jest naszym wyłącznym źródłem dochodów, to uzupełniamy druk ZUA. Jeśli natomiast jesteśmy zatrudnieni w jeszcze jednej firmie na umową o pracę, wtedy wypełniamy kwestionariusz ZZA. Dodatkową sprawą jaką wymaga od nas legislacja jest wskazanie biura księgowego, które będzie prowadziło kartotekę rachunkową przedsiębiorstwa. W tej kwestii możemy skorzystać z standardowej księgowości, oraz bardziej innowacyjnej odmiany – rachunkowości internetowej. Warto także pamiętać o zamówieniu pieczątki, która zazwyczaj przydaje nam się w najmniej spodziewanych sytuacjach. Zarejestruj również prywatne konto w banku, by rozłączyć rachunki osobiste o budżetu firmy.

Jaką formę opodatkowania wybrać

Jeżeli nie rozumiesz jaka metoda opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej atrakcyjna, zaczerpnij z porad kompetentnego biura księgowego. Generalnie krajowe prawo przewiduje cztery fundamentalne strategie opodatkowania. W dalszej części artykułu opowiemy Tobie o nich nie trochę więcej:

  • Skala podatkowa – polega na opodatkowaniu dochodu według dwustopniowej skali. Przy dochodzie opiewającym na 85 528 złotych podatek to 18% minus kwotę wolną od podatku. Z kolei przy dochodzie przekraczającym 85 528 złotych całość podatku to 14.839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 złotych.
  • Podatek liniowy – tu istnieje jedna kwota podatkowa, która wynosi 19%, bez względu na wartość dochodu.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przy doborze tej strategii opodatkowania usługodawca nie ma możliwości pomniejszyć uzyskiwanych wpływów o poniesione wydatki fiskalne. Występują tu jednak, jako kompensata ,atrakcyjne taryfy procentowe (3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% zależnie od charakteru świadczonych usług.)
  • Karta podatkowa – jest to wysoce charakterystyczna odmiana opłaty podatków. Na wielkość spłacanego podatku nie wpływa wartość dochodów, lecz takie elementy jak: rodzaj realizowanych usług, liczba osób zatrudnionych, wielkość miejscowości, w której firma ma siedzibę i wiek podatnika. Niektóre osoby są jednak ustawowo wyłączone z tej formy rozliczania podatku.

Zadbaj o profesjonalne biuro rachunkowe

W zależności od wymagań Twojego przedsiębiorstwa, znajdź właściwe biuro księgowe, które poprowadzi Twoje finanse. Każdemu początkującemu przedsiębiorcy radzimy, aby skorzystał z nowoczesnych usług rachunkowych. Dzisiaj wiele księgowych zapewnia nie tylko profesjonalne doradztwo, ale także oprogramowania do obsługi firmy. Jeśli wiesz, że działalność zajmie Ci cały dzień, pomyśl o mobilnym księgowym, który odbierze od Ciebie wszystkie dokumenty i faktury. Zaoszczędzisz czas i będziesz w stanie zająć się rozwijaniem usług.

Mimo niezliczonej liczby trudności i wyzwań, spora ilość osób stale decyduje się na wykonywanie swej działalności. Nawet niewielkie firmy wpływają na naszą gospodarkę, zatem chyba warto zaryzykować pierwszy krok. Nie odrzucaj żadnego pomysłu, gdyż za kilka lat możesz się przekonać, że dokładnie takiego podejścia wymagał rynek. Nie zapomnij jednak, ażeby skorzystać z usług biegłego księgowego, który fachowo zajmie się Twoimi finansami. Wstąp na podaną przez nas stronę i odkryj jak mogą wyglądać nowoczesne usługi księgowe: Poltax Toruń

Oddaj jeden procent podatku na fundacje

Ratowanie ludzi którzy znaleźli się w złej sytuacji życiowej to kluczowy cel każdej organizacji. Dzięki zbieranym funduszom, te organizacje mają możliwość zatroszczyć się o każdego, kto czeka na lepszy los. Fundacje w głównym założeniu wykonują misje dobroczynne i są szczególnie potrzebne w każdym systemie społecznym. Skupiają wolontariuszy, którzy chcą wykorzystywać swój wolny czas i umiejętności na ratunek tym, którym po prostu zabrakło szczęścia. Współczesne, nowoczesne fundacje, powstają także w celu rozwijania ideologii społecznych, promowania danego kręgu kultury, czy inspirowania dzieci i osób starszych. Są to zatem organizacje pożytku publicznego, których istnienie jest niezwykle ważne.

Jak samo określenie pokazuje fundacje pomagają innym wykorzystując własny majątek. Darczyńcą niejednokrotnie stają się osoby, które zebrały już jakiś fundusz i zamierzają się nim podzielić. Czasem jednak sytuacje mają się tak, że instytucje z braku potrzebnych środków finansowych nie mogą dalej spełniać swoich działań. Od paru lat każdy z nas ma szansę wspierać organizację oddając im jeden procent swojego podatku. Wypełniając właściwe pole w dorocznym PIT także i Ty masz możliwość pomóc.

Jak wręczyć jeden procent podatku na opp?Kto ma możliwość złożyć jeden procent swojego podatku fundacji?Czym są organizacje pożytku Jeśli interesują Cię odpowiedzi na te pytania, czytaj dalej.

1% podatku na OPP – to proste!

Historia mechanizmu „przeznacz jeden procent podatku na fundacje” ma korzenie w roku 2004, kiedy artykuł ten został opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Od tamtego czasu płatnicy podatku mają możliwość wspierać wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego w dość rozsądny sposób. A wybór jest olbrzymi – od organizacji funkcjonujących na korzyść ochrony przyrody aż po ugrupowania zajmujące się ochroną dóbr kultury. Mechanizm 1% jest bardzo łatwy. Po obliczeniu stosownego podatku w rocznym zestawieniu podatkowym w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wprowadzić nazwę i numer KRS poszczególnej instytucji. W owym miejscu można ustalić także wartość udzielanej sumy, pamiętając, iż nie może ona przekraczać 1% własnego podatku. Jeśli regulujemy podatki na większej liczbie formularzy możemy oddać tą kwotę więcej niż 1 fundacji.

Czy ja mogę oddać jeden procent podatku na opp?

Uchwała o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w jasny sposób przedstawia kto jest w stanie przekazać 1% własnego podatku. Te osoby to płatnicy podatku podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu zewidencjonowanego podatku liniowego w wielkości 19%. Są to również osoby uzyskujące przychody z odpłatnego odsprzedania papierów wartościowych i nieruchomości, a także ten kto sam pokrywa zaliczkę na korzyść podatku. Przeważnie ludzie nie rozumieją w tej kwestii możliwości osób prawnych. Niestety ustawodawca nie zezwala osobom prawnym na składanie 1% podatku. Z tego mechanizmu mają możliwość tymczasem korzystać emeryci. Wystarczy, że na bazie aktualnego obliczenia podatku przez urząd rentowy (tzw. PIT 40A), osoba która uzyskała wiek emerytury własnoręcznie odda zaświadczenie podatkowe. Co do warunków przekazania 1% podatku na konto OPP, najistotniejsze jest złożenie rozliczenia bez opóźnień. Jest to maksymalnie 2 luty dla PIT-28, oraz 30 kwietnia dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Jeśli przekazana stawka będzie wyższa niż 1% podatku, wniosek nie zostanie zaakceptowany. Zawsze należy starannie sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędu w w tym polu.

Jakim organizacjom mogę przekazać 1% podatku?

Nie każda fundacja może nabyć funkcje organizacji pożytku publicznego. Fundacja, której można wręczyć 1% podatku, powinna wykonywać zadania w zakresie interesu publicznego Dodatkowo musi realizować swoją działalność jawnie, co związane jest z z obowiązkiem przekazywania danych o charakterze rozdzielanych zasobów z 1%. OPP nie zostanie w żadnym przypadku organizacja polityczna, związek zawodowy, ani samorząd zawodowy. Zostanie nią jednakże spółka kapitałowa założona w celu niezwiązanym z wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli realizuje przez co najmniej dwa lata inicjatywy w działach tzw. pożytku publicznego. Dobrym przykładem organizacji pożytku publicznego jest np: Organizacja Akogo, utrzymująca dzieci z ciężkimi urazami mózgu, oraz Fundacja Niechciane i Zapomniane, opiekująca się porzuconymi zwierzakami.

Mały uczynek, a tak sporo może zrobić. Prawdopodobnie 1% to nie wysoka suma, jednak nawet tak drobne wsparcie finansowe, może być punktem zwrotnym dla ludzi i zwierząt, którzy czekają na uśmiech losu. Rozliczając się co roku z Urzędem Skarbowym nie zapominajmy o przekazaniu 1%. Nic na tym nie stracimy albowiem i tak te pieniądze płacimy Państwu. Jedynie w 2014 roku kwota zebrana z 1% wyniosła aż 557 563 428,71 zł. Dzięki tej sumie mnóstwo instytucji było w stanie zasilić swoich wychowanków. Oddaj 1% podatku na OPP i podaruj komuś na pozytywną zmianę.

Poszukujesz placówki pożytku publicznego, której zamierzasz oddać swój 1%? Przejrzyj dokładną bazę instytucji i wypełnij z nami swoje roczne podsumowanie podatków: przekaż jeden procent podatku na OPP

Chwilówka – dostępna forma pożyczki

Pożyczki, takie jak chwilówki, są coraz bardziej popularne. Są ogólnodostępne i przyjazne w spłacie. W odróżnieniu od oprocentowanych kredytów bankowych, nie trzeba spełniać dość wysokich standardów, aby je otrzymać. Chwilówki oferowane są przeważnie przez instytucje nie będące bankami. Dla pożyczkobiorców oznacza to minimum formalności, jak i rezygnację z weryfikacji historii kredytowej w BIK, co pozwala wielu osobom sfinansować nagłe potrzeby.

Pożyczki krótkoterminowe (tak zazwyczaj nazywa się chwilówki) pojawiają się w kilku typach. Do najczęściej udzielanych należą chwilówki 30 dniowe, jak i chwilówki ratalne. Najbardziej oczywistą zaletą zobowiązań chwilowych jest szybkość ich otrzymania. Często procedura trwa nie więcej niż wypicie kawy, a gotówkę instytucja wypłaca w ciągu 1 godziny. Pomimo wysokiego oprocentowania, chwilówki są idealnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy pilnie potrzebują zastrzyku gotówki. Jeżeli nie wiesz, czy ta forma pożyczki jest dla Ciebie, przeczytaj ten artykuł.

Jakie są rodzaje pożyczek pozabankowych?

Firmy z poza sektora bankowego oferują różne rodzaje pożyczek błyskawicznych. Ze względu na okres zwrotu, odróżnia się chwilówki na 30 dni oraz chwilówki na raty.

Chwilówka na miesiąc udzielana jest z ominięciem jakichkolwiek formalności. Klient musi posiadać konto bankowe, ważny numer kontaktowy i dokument osobisty, by otrzymać ten rodzaj wsparcia pieniężnego. Pieniądze dostępne są od ręki, a czas zwrotu wierzytelności wynosi zazwyczaj 1 miesiąc. W ten sposób, bez jakichkolwiek dokumentów o zatrudnieniu konsument może otrzymać nawet kilka tysięcy złotych w 15 minut.

Innym typem chwilówki, jest chwilówka ratalna. Okres kredytowania wynosi w tym przypadku od pół roku do nawet 3 lat. Instytucje pozabankowe dają swoim Klientom możliwość otrzymania błyskawicznej pożyczki w wysokości sięgającej nawet 10 000 złotych. Przystępne, miesięczne raty nie są zagrożeniem dla budżetu domowego, co jest kolejną zaletą tej formy finansowania.

Chwilówki różnią się również ze względu na sposób wnioskowania. Dzieli się je na pożyczki bez bik, pożyczki internetowe, pożyczki na telefon i pożyczki społecznościowe.

Najbardziej okazjonalną formą są pożyczki bez bik. Historia zadłużenia jest najbardziej powszechną przyczyną odmowy kredytu przez instytucje bankowe. Taki typ pożyczki mogą otrzymać osoby posiadające długi, bez jakichkolwiek poręczeń. Suma chwilówki bez bik może wynieść nawet 10 000 złotych. Wystarczy tylko pokazać dowód tożsamości i jakąkolwiek umowę o pracy.

Pożyczka przez internet, tak jak pożyczka na telefon, dostępna jest dosłownie przy jednym kliknięciu. W 1 przypadku można złożyć wniosek przez internet, a w drugim tylko wysłać sms. Korzystając z internetowej pożyczki mamy możliwość porównania zróżnicowanych ofert i wyboru tej najlepszej, co jest dodatkowym walorem. Pożyczki w takiej postaci przydzielane są przeważnie na czas nie dłuższy niż 3 miesiące na stosunkowo niewielkie kwoty pieniężne.

Nowym rodzajem zapożyczenia jest pożyczka społecznościowa. Jest to rozwiązanie dość rzadko występujące w naszym kraju, jednak warto o nim wspomnieć. Osobą finansującą jest w tym przypadku osoba fizyczna dzierżąca określony majątek. Obrót pieniędzmi odbywa się zatem bez pośrednictwa żadnej instytucji finansowej. Pożyczka społecznościowa jest oprocentowana, a pożyczoną kwotę oddaje się w częściach z proporcjonalnie naliczonymi odsetkami.

Chwilówka – pożyczka dla każdego

Chwilówka, jako forma zadłużenia krótkoterminowego, może być zaciągana na wybrany przez kredytobiorcę cel. Bardzo często czynnikiem, dla którego chcemy skorzystać z takiego rodzaju pożyczki, jest po prostu nagląca potrzeba. Zapłacenie w terminie rachunków, zakup nowych urządzeń rtv i agd czy opłacenie studiów – to jedynie nieliczne przykłady aktualnych potrzeb. A w końcu spotykamy je na co dzień. Jako najważniejsze plusy chwilówek określa się: znikomy formalizm, szybkość realizacji usługi, oraz przystępność ofert. A o czym należy pamiętać przy wypełnianiu wniosku o pożyczkę krótkoterminową? Zazwyczaj należy wziąć ze sobą dowód tożsamości. Jest to najważniejszy element. Ponadto należy dysponować czynnym numerem telefonu, oraz ważnym kontem w banku, na który instytucja przeleje ustaloną kwotę. Mimo wygodnych opcji, jakie proponują nam pożyczkodawcy, nie można doprowadzać do sytuacji kilkukrotnego zadłużania się, co prowadzi do spiętrzenia się długów i niemożliwości ich zwrotu. Specjaliści podkreślają, że chwilówka jest dobrym, aczkolwiek jednorazowym rozwiązaniem. W sytuacji opóźnienia w spłacie pożyczki, instytucje pozabankowe przyznają dłużnikom narastające z miesiąca na miesiąc odsetki, gdyż mogą bardzo dużo stracić. Miejmy na uwadze, że zaciąganie jakichkolwiek pożyczek powinno być przede wszystkim racjonalne.

Rynek pożyczek błyskawicznych rozwija się w zadziwiającym tempie, co pokazuje nam przyzwyczajenia konsumentów. Chwilówki to doskonałe rozwiązanie dla osób będących w pilnej potrzebie. Zanim jednak skorzystacie z tej metody wsparcia finansowego, warto zapoznać się z propozycjami kilku placówek. Przeanalizujcie warunki pożyczki, jak i na warunki umowy. Nie podpisujecie papierów, które są niezrozumiałe, bo może to grozić dużym ryzykiem finansowym. Chwilówka to pożyczka dla każdego. Aczkolwiek nawet przy tak dostępnej usłudze dobrze jest zachować ostrożność.

Chwilówka od zaraz? Wstąp na naszą stronę i wybierz numer do doradcy: pożyczki Toruń.

Pożyczka przez internet, czyli szybka i wygodna pomoc finansowa

Niespodziewana wizyta gości, podniosła uroczystość rodzinna, Boże Narodzenie, Wielkanoc, wydatki na lekarzy – bywa, że mają miejsce takie momenty, kiedy na gwałt potrzebujesz pieniędzy, a w Twoim budżecie domowym ich brakuje. Co zrobić w takiej sytuacji? Nie zawsze możemy pożyczyć pieniądze od bliskich i znajomych, a raczej bywa tak, że zwyczajnie nie chcemy pytać o gotówkę albo potrzebujemy pieniędzy od razu. Całe szczęście w okolicznościach, gdy potrzebujemy gotówki, możemy pożyczyć niezależnie od pory dnia czy nocy.

Sposób na zdobycie pieniędzy bez wychodzenia z domu

Nie każdy umie zawsze przeczuć w jakiej sytuacji się znajdzie. Każdemu zdarza się, że czasem niezaplanowana sytuacja sprawi, że będziesz musiał sięgnąć głębiej do portfela. A jak wiadomo, nie zawsze jesteśmy na to przygotowani. Ale przecież nie musi to być droga naprawa usterki, ani nieoczekiwany wydatek na środki medyczne. A co na przykład w sytuacji, gdy znajdziesz trafisz na fajną wycieczkę lub obniżenie cen elektroniki? Beznadziejnie byłoby, gdybyś musiał dać za wygraną tylko ze względu na to, że akurat nie masz odpowiedniej ilości gotówki.

Szczęśliwie w tej chwili dostęp do pożyczek jest bez ograniczeń. Szybkie pożyczki są bardzo popularne i nie ma w tym nic dziwnego.
Żeby uzyskać pożyczkę, nie musisz iść placówki bankowej. Dziś pozyskanie pożądanej gotówki to sprawa niewielu minut, i to bez konieczności wychodzenia z mieszkania. Masz możliwość zrealizować ekspresowo, komfortowo, na jasnych zasadach także bez uciążliwych procedur. Wszystko dzięki pożyczkom poprzez internet. To bezpieczna oraz prosta forma na zorganizowanie potrzebnej gotówki. Jednym warunkiem, jaki należy spełnić, aby zdobyć pożyczkę przez internet, to być pełnoletnim, mieć polskie obywatelstwo oraz posiadać adres zamieszkania w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

Czym są pożyczki online?

Pożyczki poprzez internet możemy zdobyć tak naprawdę natychmiast. Jeśli masz internetowe konto bankowe, to gotówkę masz możliwość zyskać przez przelew elektroniczny już nawet po kwadransie. Zastanawiasz się zapewne: Czy to jest możliwe, żeby 15 minutach? To możliwe, ponieważ, zdobycie takiej pożyczki nie wiąże się z wymogiem skanowania kilkunastu dokumentów, w zdecydowanej większości przypadków firma nie oczekuje dostarczenia BIK, BIG, KRD, nie trzeba stać w kolejce w banku, ani wyczekiwać na decyzję.

Firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek wielce dbają o to, aby jak najbardziej ułatwić swoim klientom sposobność skontaktowania się. Stąd powszechnie można uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania nieodpłatnie, bez konieczności dzwonienia, wystarczy umówić się z firmą przez konto na portalu społecznościowym. Dobrze też zaznaczyć, iż są firmy, które dla swoich stałych klientów proponują bardzo atrakcyjne warunki zdobycia i oddawania pożyczki. Przykładowo jeżeli pożyczki regulujesz w terminie, to w zamian za to, firma w prezencie udziela Ci kolejnej pożyczki wyłącznie za darmo.

Wniosek o pożyczkę możesz złożyć niezależnie od tego, jaka jest godzina. Firmy udzielające pożyczek działają 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Decyzje pożyczkowe są w całości zautomatyzowane, dzięki czemu cały proces przebiega łatwo, szybko i sprawnie. Wystarczy wykonać jeden wniosek przez Internet, aby po kilku godzinach, czy choćby minutach dostać transfer pieniędzy na konto bankowe.

Czas oczekiwania na decyzję trwa od paru minut do kilku godzin. To zależy od tego, jak duża suma jest Ci potrzebna. Najpóźniej pożyczka trafi do Ciebie w 24h od wypełnienia wniosku. Prawda, że wygodne?

Pożyczka dostosowana do Twoich potrzeb

Sam ustalasz wartość pożyczki jak i okres jej spłaty. Masz możliwość pożyczyć np. od stu zł do choćby paru tysięcy. Firmy przekazujące pożyczki zazwyczaj dają własnym klientom możliwość rozłożenia pożyczki przez internet na części, dzięki czemu pożyczkę spłaca się stopniowo. Bardzo często jest także opcja przeciągnięcia zapłaty pożyczki oraz podzielenia jej w okresie na kilkanaście miesięcy. Wszystko zależy od tego, jaka oferta Cię interesuje oraz jakie są Twoje potrzeby. Warunki zaciągnięcia pożyczki internetowej mamy możliwość dostosować do swoich potrzeb.

Zalety pożyczek przez internet

Kredyt w banku wiąże się z wieloma formalnościami oraz problemami. Banki każą spełniać spełniać kilkanaście wymogów, a i tak nie wiadomo, czy pożyczka zostanie udzielona. Najczęściej problemem jest comiesięczny dochód, który należy szczegółowo opisać, a jednak wiele osób jest zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie. Jednak zastanawiając się nad pożyczkami online, mnóstwo osób stawia sobie pytanie, czy takie pożyczki są solidne.
W internecie i pośród przyjaciół krąży wszak duża ilość przeciwnych informacji na ten temat. Niektórzy utrzymują, iż tego typu pożyczki są wątpliwe. Nic bardziej mylnego, tak rzeczywiście nie ma argumentów, by się bać. Pożyczki przez internet są solidne, o ile korzystasz z usług wiarygodnej firmy.

Czytelne zasady udzielenia i spłaty pożyczki, szybkie uzupełnienie wniosku, zdobycie wiadomości potwierdzającej kilku minutach lub paru godzinach, a następnie… pożyczka w 24h czeka na Twoim koncie. Jak widać pożyczki przez internet są bardzo korzystne oraz proste. Na szczęście już nie musisz martwić się nieprzewidzianymi kosztami lub niespodziewanymi awariami – na odnowę mieszkania, naprawę wielkiej awarii, na ubrania, lub po prostu na wymarzoną podróż. Nieważne, na co chcesz pieniądze, w przypadku pożyczek uzyskanych drogą internetową. Jesteś w poważnej sytuacji życiowej? Potrzebujesz gotówki na wymarzony prezent dla rodziny? Jeśli potrzebujesz zdobyć więcej informacji w kwestii pożyczek online lub chcesz błyskawicznej i bezproblemowej pożyczki gotówkowej, kliknij w poniższy link pożyczki online w 15 minut

Konsolidacja kredytów od a do z

Kredyt jest zazwyczaj najłatwiejszym sposobem na błyskawiczne pozyskanie niezbędnych w danej chwili pieniędzy. Wielu z nas nie stać na nabycie domu, samochodu czy na sfinansowanie wyśnionej podróży. Do tego dochodzą jeszcze inne nieprzewidziane wydatki. Wtedy zdobycie kredytu okazuje się koniecznością. W rozumieniu aktualnych badań statystycznych niespełna co piąty młody Polak ( w wieku od 18 do 24 roku życia) posiada kredyt. Razem wszystkie te osoby muszą spłacić 6,2 mld złotych. Identycznie kształtuje się cała sytuacja. Niemal 1/2 Polaków jest zadłużonych w bankach i innych instytucjach finansowych. Ogólnie liczba tych osób jest już większa niż 15,2 miliona dorosłych Polaków.

Otrzymując kredyt musimy się liczyć z spłatą akcesoryjnych odsetek. Procent od kredytu jest rodzajem wynagrodzenia dla banku, opłacanym za możliwość przekazania nam pożyczki pieniężnej. Przez całe życie mamy możliwość zaciągnąć kilka kredytów, co zależne jest od naszej zdolności kredytowej. Aby przyjemniej było nam spłacać zadłużenie, wiele instytucji finansowych daje nam możliwość konsolidacji kredytu. Kredyty konsolidacyjne to duże ułatwienie, zwłaszcza w przypadku rosnących odsetek. Bank łączy wszystkie uzyskane przez nas pożyczki w jedną, wyrównując przy tym stopy procentowe i warunki spłaty kredytu. Jeśli doskwiera Cię spłata kredytów, poniżej podpowiemy Ci się jak otrzymać kredyt konsolidacyjny. Przeczytasz również o najkorzystniejszych ofertach konsolidacji chwilówek i porównasz instytucje oferujące takie rozwiązania.

Po czym rozpoznać kredyty konsolidacyjne?

Ogólnie rzecz biorąc kredyty konsolidacyjne są bardzo podobne do tradycyjnych kredytów finansowych. Są oprocentowane i zazwyczaj spłacane są w powtarzających się co miesiąc ratach. Zasadniczą różnicą, widoczną gołym okiem, jest zunifikowana stopa procentowa. Kredyt konsolidacyjny zrzesza bowiem wszelkie zaciągnięte zobowiązania w jedno. Bank wyrównuje stopę procentową, przez co nie zwracamy kilku kredytów, tylko jeden. Dodatkowo biorąc kredyt konsolidacyjny otrzymujemy możliwość wydłużenia okresu jego zapłaty. Skonsolidowanie długu jest możliwe poprzez obniżenie kosztów jego obsługi. Dzisiaj banki oferują nam możliwość konsolidacji kredytów, niezależnie od ich formy. Możemy zatem łączyć kredyt mieszkalny z małą pożyczką, albo kredyt zaciągnięty na otwarcie działalności gospodarczej z spłatą karty kredytowej.

Jak uzyskać kredyt konsolidacyjny?

Jak już wspomnieliśmy powyżej kredyt konsolidacyjny to szybka zamiana uprzednich zadłużeń kredytowych z różnych banków na jeden kredyt regulowany w jednej instytucji finansowej. Spora ilość osób zastanawia się jak otrzymać kredyt konsolidacyjny. Najpierw dobrze jest zgromadzić wszelkie informacje mówiące o stanie swoich długów. Potrzebujemy przygotować wszystkie umowy kredytowe, jak i aktualny wyciąg z konta (przedstawiający 3 miesięczny stan konta) potwierdzający obecne dochody. Na wizytę z doradcą kredytowym dobrze jest również przynieść obowiązujący dokument tożsamości. Po zaznajomieniu się z Twoją sytuacją, bank udzieli Ci odpowiedzi czy jest w stanie skonsolidować Twoje kredyty. Wówczas otrzymasz informacje o tym na jakich warunkach udzieli Tobie kredytu konsolidacyjnego.

Ranking kredytów konsolidacyjnych

Dziś praktycznie każdy bank proponuje swoim Klientom kredyty konsolidacyjne. Warunki zdobycia takiego kredytu są skrajnie zróżnicowane. Jest to zależne tak naprawdę od pozycji banku, a także od zabezpieczeń oferowanych rozwiązań pożyczkowych. Interesujące oferty przedstawiają takie banki jak PKO BP, Alior Bank, czy ING. Kredyt konsolidacyjny PKO BP oferowany jest jedynie w polskiej walucie, aczkolwiek Klienci mogą liczyć na tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie jednej raty w przeciągu roku. Bank PKO BP proponuje także możliwość dobrania dodatkowej gotówki. Kredyt konsolidacyjny PKO BP udostępniany jest na ujednoliconą spłatę debetów, kart kredytowych, a także kredytów hipotecznych, samochodowych i gotówkowych. Z kolei Alior Bank daje kredyty konsolidacyjne do kwoty wynoszącej nawet 200 tysięcy złotych. Czas kredytowania może być rozłożony na 10 lat. Dopuszczane są różne źródła potwierdzające dochód. Bardzo znaczące jest, że kredyt konsolidacyjny może być zaciągnięty przez dwie osoby nie połączone żadnym stopniem pokrewieństwa. Pakiet konsolidacji kredytów banku ING charakteryzuje się długofalowym terminem spłaty, wynoszącym nawet 35 lat. Bank przyznaje nam możliwość dostosowania typu opłacanych rat – raty równe lub raty malejące.

Konsolidacja kredytów, czy konsolidacja chwilówek to niemałe wsparcie dla osób, które w wyniku utraty dochodów lub pogarszającego się stanu zdrowia nie mogą spłacić wszystkich kredytów za jednym razem. Każdego z nas może w przyszłości dotknąć sytuacja,w której będziemy musieli skorzystać z nowoczesnych rozwiązań finansowych. Wchodząc w dorosłe życie będzie zależało nam na tym by zatroszczyć się o swoją niezależność. Obecnie kupno domu, czy samochodu kojarzy się Polakom z wzięciem kredytu. Nic w tym dziwnego, gdyż nasze pensje nie dają nam niezliczonych możliwości, a życie pędzi na przód. Na stronie konsolidacja.eu znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji dotyczących konsolidacji kredytów. Eksperci doradzą Wam jak otrzymać kredyt i który bank ma najlepsze produkty. Tutaj możecie przenieść się na witrynę i zapoznać się z szczegółami konsolidacji: konsolidacja kredytów.

Potrzebujesz pieniędzy? Pożyczka przez internet jest dla Ciebie!

Dziś zdecydowanie łatwiej jest dostać pożyczkę. Czasem pilnie potrzebujemy gotówki na ważne opłaty, lub po prostu na przygotowanie swojemu partnerowi wystrzałowej niespodzianki. Przeglądając oferty firm kredytowych zastanawiamy się, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Nierzadko przewidujemy również, że za przychylnymi warunkami spłaty pożyczki, ukrywają się się mniej przychylne kruczki prawne. Jest to błędne myślenie. Co raz więcej instytucji pożyczkowych oferuje przystępne w spłacie i realizacji pożyczki przez internet bez zaświadczeń na konto. Taka pożyczka obwarowana jest szczególnymi przepisami prawa i udzielana jest bez nadmiernych formalności, tak jak to bywało przed kilkoma laty. Teraz mamy szansę pożyczyć dowolną kwotę pieniędzy ( przeważnie nie przekraczającą 5 000 złotych) błyskawicznie i przyjemnie. Pożyczka przez internet bez zaświadczeń na konto to atrakcyjna alternatywa dla nagłych transakcji lub zaskakujących okoliczności. Pokażemy Ci, jak łatwy jest proces przyznawania pożyczki i na jakie firmy zwrócić szczególną uwagę.

Chwilówka czy pożyczka ratalna co wybrać?

W zależności od własnych potrzeb mamy możliwość wybrać albo chwilówkę (najczęściej nie przewyższającą 5000 złotych), albo pożyczkę ratalną (kwota pożyczki sięga do nawet 25 000 złotych). Musimy zawsze pamiętać, że każda z tych form pomocy finansowej zróżnicowana jest pod względem okresów i warunków spłaty. Chwilówka, to kwota pieniędzy udzielana dosłownie na chwilę. Czas spłaty takiej pożyczki wynosi przeważnie od 1 do 30 dni. Przy pożyczce na raty zyskujemy opcję dłuższej spłaty zobowiązania rozłożonego na raty. Naliczane są wówczas odsetki, jednak wartość proponowanej pożyczki jest znacznie wyższa niż przy krótkookresowej chwilówce. Z reguły pożyczka przez internet bez zaświadczeń na konto jest dobrym rozwiązaniem dla osób potrzebujących gotówki szybko, do czasu w którym dajemy radę ją uregulować.

Prosty wniosek i pożyczka od ręki

Większość instytucji finansowych wymaga od pożyczkobiorców wypisania formularza o błyskawiczną pożyczkę. W formularzu częstokroć musimy wypisać informacje takie jak imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i numer dokumentu tożsamości osobistego. Na niektórych serwisach wymagana jest rejestracja konta, jednak trwa to zaledwie kilka chwil.. Musimy także oszacować żądaną kwotę pożyczki, jak i termin spłaty zobowiązania. Cały proces wnioskowania o pożyczkę przez internet może być w całości przeprowadzony internetowo bez wychodzenia z domu i bez potrzeby rozmowy z doradcą finansowym. To wyjątkowo korzystna opcja, szczególnie dla osób, które prędko potrzebują pożyczki bez zaświadczeń. Pożyczkę możemy spłacać przelewem bankowym, lub przelewem tradycyjnym, tak jak jest to nam w danej chwili wygodne.

Warunki otrzymania pożyczki przez internet

Najczęściej każda firma kredytowa ustala własne zasady przyznawania pożyczek swoim Klientom. Istnieją jednak pewne wspólne warunki dla wszystkich firm finansowych. Decyzja o otrzymaniu pożyczki przez internet zostaje podjęta w ciągu pierwszej godzinie od momentu wysłania wniosku. Przy weryfikacji wniosku, instytucje kredytowe przeważnie biorą pod uwagę historię kredytową Klienta. Oczywistym jest, że osoba rzetelnie zwracająca jakiekolwiek zadłużenia, dużo szybciej zyska pożyczkę, niż ktoś kto notorycznie uchylał się od spłaty kredytu. Pożyczka przez internet bez zaświadczeń jest przekazywana na konto już w pół godziny po korzystnym rozpatrzeniu wniosku.Większość instytucji kredytowych udziela także opcję wydłużenia spłaty kredytu ( za specjalną opłatą), co pomoże nam w skorzystaniu z usług konkretnego pożyczkodawcy. Podobne zasady obowiązują także w sytuacji zwłoki przy oddaniu kredytu przez internet. Wtedy dodawane są odsetki, które mamy możliwość wyrównywać w ratach.

Jaka jest najlepsza pożyczka przez internet?

Jednostek oferujących pożyczki przez internet jest na rodzimym rynku całe mnóstwo. Należy zadać sobie pytanie – którą z nich wybrać? Według specjalistycznych porównywarek najlepsze okazały się być 3 firmy – Getbucks, Szybka gotówka i Freezl. Te instytucje zdobyły także pozytywną opinię Klientów. Getbucks oferuje pożyczki przez internet bez dodatkowej opłaty rejestracyjnej. Wysokość pożyczki sięga od 200 do 4000 złotych i przyznawana jest na okres do 30 dni. Szybka gotówka proponuje pożyczki do 5000 złotych bez jakichkolwiek zaświadczeń. Bez odsetek i prowizji mamy szansę pożyczyć gotówkę do 300 złotych. Z kolei Freezl zapewnia nam opcję refinansowania pożyczki, która wynosi do 5000 złotych przy 35 dniowym okresie spłaty. Każda z tych firm proponuje przyjazne warunki udzielania kredytów i bezpieczne formy transakcji. Po rekomendacjach Klientów da się zauważyć, że są to firmy fachowe, którym zależy na poprawnej współpracy.

Jak zauważyliście pożyczka bez zaświadczeń do całkiem przyjemna sprawa. Wystarczy tylko włączyć stronę www konkretnej instytucji pożyczkowej i wypisać formularz. Ekspresowy proces weryfikacji wniosku i udzielenia pożyczki pozwoli nam w kilka sekund urzeczywistnić swoje marzenia, lub pokryć nieprzewidziane wydatki. Na stronie www GetMoney możecie w łatwy sposób zapoznać się z oferowanymi pożyczkami i dostarczyć wniosek do konkretnej firmy. Jeżeli szukasz łatwych sposobów na zdobycie szybkiej gotówki wstąp zwyczajnie na stronę GetMoney i weź pożyczkę bez zaświadczeń:
pożyczki przez internet bez zaświadczeń na konto.