Archiwum kategorii: Kursy Jazdy

Pojazdy uprzywilejowane – kursy, szkolenia, kwalifikacje

Jak wygląda kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkunastu ośrodkach zajmujących się udoskonalaniem metody jazdy mamy możliwość znaleźć ofertę kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od pewnego czasu cieszą się dużym powodzeniem – zarówno te na ambulanse, jak i na pojazdy Straży Granicznej. Nie ma w tym nic dziwnego – mamy szansę po nich w mgnieniu oka znaleźć zatrudnienie. Nadmienione szkolenia mają głównie przygotować kierowcę do prawidłowego reagowania w różnorakich okolicznościach, niekiedy bardzo ciężkich oraz rzadkich. Przeprowadzanie manewrów na ulicy, jazda na sygnale przez skrzyżowanie na czerwonym świetle bądź przekraczanie prędkości i szybkie zatrzymywanie pojazdu – to dopiero niektóre z ćwiczeń, jakie stoją przed kierowcami. Zazwyczaj instruktorom wyjątkowo zależy, by prowadzący opanował sztukę kierowania samochodem wówczas, gdy wydaje się, że to nierealne. Utrata władzy w każdej sekundzie może spowodować groźny wypadek. Odbiorcami kursu są kierowcy, którzy planują zarabiać w obywatelskich instytucjach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia i życia, zabezpieczaniem porządku publicznego, przekazywaniem wartości pieniężnych albo usuwaniem pożarów.

Projekt zajęć zawiera więc ćwiczenia wykonywane na różnych obszarach: na symulatorach poślizgu lub placu manewrowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin i mieści w sobie 6 godzin szkolenia z teorii oraz 8 godzin zajęć praktycznych. Jakie wątki mają szansę pojawić się na warsztatach? W pierwszej kolejności z działu przepisów ruchu drogowego, tematyki powstawania wypadków na ulicy, psychologii komunikacji drogowej bądź techniki jazdy w skomplikowanych warunkach. Kurs kończy się niewątpliwie egzaminem z części wykładowej oraz części praktycznej.

Test z części wykładowej trwa 25 minut oraz zawiera 20 pytań w formie testu. Kierowca musi zaznaczyć właściwie wyłącznie jedną odpowiedź. Korzystny efekt testu mamy możliwość uzyskać, w przypadku kiedy co najmniej 16 odpowiedzi jest prawidłowych.

Sprawdzian z części praktycznej obejmuje odbycie koniecznych manewrów, m in. wymijania przeszkody albo hamowania na zakręcie. W przypadku kiedy kursant niedokładnie wykona dwa razy takie samo polecenie, uzyska ujemny wynik z testu.

Czego wymaga się od kursantów?

W pierwszej kolejności jest dysponowanie prawem jazdy wybranej kategorii. Naturalnie ktoś, kto woli być kierowcą – konwojentem czy kierowcą samochodu ochroniarskiego, musi obligatoryjnie posiadać doświadczenie. Uczestnikiem zajęć mówiąc w skrócie nie może być zatem osoba, która kilka dni wcześniej dostała prawo jazdy. Liczba godzin pojedynczego kursu jest dostosowywana do kwalifikacji i umiejętności każdego kandydata (kurs początkowy, kurs uzupełniający). Podstawowym warunkiem jest też ukończenie 21 lat oraz przedstawienie aktualnego świadectwa od lekarza medycyny pracy i od psychologa. Ustalą oni, czy nie ma konkretnych przeciwwskazań do wykonywania pracy jako profesjonalnego kierowcy.

Jak stres wpływa na pracę kierowcy?

Podczas kursu wszyscy uczestnicy będą uzyskiwać wiedzę z obszaru psychologii transportu. Na ćwiczeniach zapoznają się z wątkiem stresu, który szczególnie silnie oddziałuje na działanie za kierownicą. Jego centrum mogą być ekstremalnie groźne sytuacje na drodze lub okoliczności życiowe przewożonych pacjentów. Zajęcia teoretyczne mają za cel przybliżyć kierowcom takie trudności, jak: wpływanie osobowości na podejmowanie decyzji za kółkiem, dużego stresu, napojów alkoholowych i innych środków odurzających na płynność manewrowania pojazdem.

Psychologia przewozu zawiera elementy psychologii kognitywnej, psychofizjologii, psychologii zdrowia oraz kilku innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie wymagana wnikliwa znajomość wszystkich tematów, bowiem jest to materiał studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy niniejsza dziedzina dynamicznie się rozwija, bo spora liczba osób mających prawo jazdy planuje mieć dokładną specjalizację, m in. planuje dostarczać wartości pieniężne lub rannych pacjentów do specjalistycznych placówek.

Natomiast z przeciwnej strony kilkudziesięciu psychologów jest zainteresowanych badaniem kierowców, jako grupy społecznej wyjątkowo narażonej na stres i różnorakie inne uciążliwości. Trzeba tu wyszczególnić choćby za dużą ilość godzin spędzonych w samochodzie, utrudnione stosunki z rodziną (u kierowców wykonujących pracę w transporcie zewnętrznym) lub wyższe procentowo narażenie utratę zdrowia w wyniku wypadków.

W jaki sposób uczestnicy zostaną podzieleni?

Pierwsza grupa kierowców – tu będą wpisane te osoby, które dobrze znają nakazy, mają wypracowane właściwe nawyki i nie stwarzają żadnego ryzyka w trakcie prowadzenia pojazdu. Szkoleniowcy będą bazować na dwóch pożądanych stronach takich uczestników: wprawy identyfikowania ryzyka oraz na chęci poprawiania swoich błędów.

Druga grupa uczestników – do niej zapisani będą kierowcy, którzy przypadkiem wywołują niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników drogi. Planują usunąć swoje braki (mino, iż popełniają ich sporo), chcą uczyć się właściwego reagowania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa kierowców – do niej będą należeli kierowcy, jacy specjalnie stwarzają różnorakie zagrożenia i z pełną świadomością nakłaniają innych do odważnych zachowań. Równocześnie zamierzają naprawić swoje błędy oraz wykazują się chęcią nauki i doskonalenia swoich zdolności.

Jeżeli zamierzasz dowiedzieć się więcej, wejdź w link po prawej stronie – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/

Kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Od 2013 roku, w związku z wejściem wżycie nowych przepisów prawa, każda osoba chcąca pracować jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego powinna ukończyć kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych. Takie szkolenie organizowane jest przez nasz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy i kończy się ono wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.

Pojazdy uprzywilejowane – definicja

Według ogólnej definicji za pojazdy uprzywilejowane uznaje się pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadące z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Pojazdy te używane są głównie do ratowania życia i mienia ludzkiego, do usuwania skutków katastrof, oraz do zabezpieczania bezpieczeństwa w terenie publicznym. Pojazdami uprzywilejowanymi w Polsce są:

 • pojazdy straży pożarnej;
 • ambulanse ratownictwa medycznego;
 • pojazdy Policji, Straży Gminnej, Straży Granicznej i Służby Celnej;

pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, kontroli skarbowej, Sił Zbrojnych w tym Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

 • pojazdy ratownictwa górskiego i wodnego;
 • pojazdy Służby Parku Narodowego.

Kierowca pojazdów uprzywilejowanych – wymagania

Aby uczestniczyć w kursie kierowca powinien posiadać:

 • odpowiednie prawo jazdy i bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia samochodów;
 • dowód ukończenia 21 roku życia;
 • zaświadczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Uprawnienie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

Pozytywne ukończenie kursu uprawnia do pracy jako:

 • kierowca bankowozu ( kierowca konwojent)
 • kierowca karetki pogotowia
 • kierowca kierowca wozu straży pożarnej
 • kierowca straży miejskiej
 • kierowca radiowozu policji, straży granicznej, straży celnej

Uprawnienia do przewożenia wartości pieniężnych – kierowca konwojent

Udział w kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych uprawnia do:

 • przewozu pieniędzy, papierów wartościowych i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę;
 • przewozu kamieni szlachetnych, pereł i metali szlachetnych takich jak złoto, srebro i platyna;
 • przewozu muzealiów;
 • pracy jako konwojent, czy kierowca przewożący wartości pieniężne.

Więcej informacji na: www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Kurs na pojazdy uprzywilejowane Toruń

Jazda defensywna Szkolenia

Nie masz poczucia bezpieczeństwa za kierownicą samochodu? Nasz ośrodek zaprasza na szkolenia z  Jazdy defensywnej, podczas których nauczymy Cię prawidłowo ruszać i hamować ,kontrolować poślizgi, a także  zauważać czające się zagrożenia na drodze oraz jak prowadzi kierujący po alkoholu.  Nasz ośrodek szkoleniowy to doskonała kadra instruktorów. Zapewniamy Państwu możliwość wybrania szkolenia według własnych oczekiwań. Nasz zespół instruktorów przeprowadzi szkolenie na najwyższym poziomie.
Oferujemy kursantom szkolenie z zakresu:

 • bezpieczeństwa i komfortu jazdy,
 • techniki hamowania na prostych odcinkach jak i na zakrętach jezdni,
 • przeciwdziałania powstawaniu efektowi nadsterowności lub podsterowności w samochodzie,
 • jazdy sportowej na torze rajdowym,
 • eco – drivingu,
 • pierwszej pomocy medycznej,

Dajemy możliwość przyjazdu własnymi samochodami lub skorzystania z naszej floty pojazdów.
Zapraszamy na szkolenia z jazdy defensywnej.

JAZDA DEFENSYWNA SZKOLENIA