Archiwa tagu: usługi rachunkowe

Zakładamy działalność – wybieramy formę opodatkowania

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą dobre dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w wypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie upraszcza stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rozmiar i rodzaj wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dobrany z głową.

Poltax Toruń – usługi

Własne biuro rachunkowe czy praca na etacie?

Czy księgowość naprawdę jest taka nudna?

Księgowość dużej liczbie osób kojarzy się z wytężonym zapisywaniem grubych ksiąg, z osobą w binoklach pochyloną nad małym liczydełkiem oraz trudnymi obliczeniami i niezbyt dużym wynagrodzeniem Niewątpliwie powyższy obraz pasuje właściwie do ujęcia z filmu, niżeli do sytuacji faktycznej. Praktycznie rzecz biorąc księgowa posiada dostęp do fachowych programów informatycznych, odręcznie w zasadzie nie sporządza jakichkolwiek przekazów i stąd nie zarabia skromnie (zwłaszcza jako główna księgowa w wielkiej korporacji).

Księgowość jest najistotniejszym resortem w każdej firmie, nawet w takiej sytuacji, kiedy jest realizowana zdalnie i tym samym żadna księgowa nie pracuje stacjonarnie w oddzielnym pomieszczeniu. Do jej fundamentalnych zadań trzeba zaliczyć: przygotowywanie rozliczeń okresowych, gromadzenie faktur, przechowywanie faktur, analizowanie danych, notowanie danych do systemu rachunkowego, przeliczanie opłat dla rozmaitych instytucji, m in. urzędu skarbowego.

Osoba zajmująca się księgowością ma szansę równocześnie z pozyskiwaniem wiedzy i doświadczenia wnioskować o awans w przedsiębiorstwie. Bez cienia wątpliwości najatrakcyjniejszą pracą jest posada głównej księgowej, która kontroluje obieg zasobów finansowych w firmie. Dodatkowo zajmuje się kwestiami administracyjnymi, kieruje pomocnikami i zabiega o rozwój swego resortu.

Osoba znająca się na księgowości ma możliwość ponadto utworzyć swoją działalność gospodarczą, a więc rozwijać indywidualne biuro rachunkowe i we własnej osobie obsługiwać Klientów. W tym przypadku jednakże wskazana jest aprobata Ministra Finansów – należy udokumentować doświadczenie w zawodzie oraz pozytywnie zdać test (od razu po skończeniu odpowiednich studiów). Żeby pozyskać pracę zarobkową jako księgowa, nie trzeba robić jakiejkolwiek licencji.

Co zrobić, by zostać księgową?

Sporządzanie księgowości wcale nie jest takie proste. Należy obowiązkowo rozumieć wybrane paragrafy, łącznie z takimi, jakie są od kilku dni aktualne. Księgowa musi obligatoryjnie posiadać w takiej sytuacji obszerną wiedzę, bowiem to ona odpowiada za obrót kapitału przedsiębiorstwa. W przytoczonym przypadku nieodzowne jest skończenie studiów wyższych na kierunku księgowość, finanse czy rachunkowość (specjalizacje na wybranych uczelniach mogą się troszeczkę od siebie różnić). Ogólnie rzecz ujmując nie chodzi tu o pokazanie tytułu magistra, lecz o właściwą wiedzę. A takiej w zasadzie nie można uzyskać na pozostałych specjalnościach. Później księgowa jest zobowiązana nabyć certyfikat księgowego, w przypadku kiedy ma zamiar, np. założyć własne biuro rachunkowe. O certyfikat mogą wnioskować osoby posiadające doświadczenie w zawodzie (co najmniej 2 lata w przypadku ukończenia technikum i trzy lata po zrealizowaniu studiów magisterskich czy podyplomowych).

Księgowa prócz zdolności uzyskanych dzięki praktyce, jest zobowiązana posiadać także kompetencje „przyrodzone”, m. in. dokładność i solidność w wykonywaniu wszystkich zadań. Pojedynczy błąd w rozliczeniach czasami może mieć zgubne skutki dla wszystkich pracowników.

Jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

Z pomocy kompetentnego biura rachunkowego korzystają nie tylko duże przedsiębiorstwa (gdzie mamy do czynienia z dużym obiegiem funduszy), ale również mniejsze i osoby prywatne. Księgowa powinna zaproponować każdemu Odbiorcy doradztwo z działu sporządzania księgi zysków oraz wydatków (KPIR), robienia pełnej oraz częściowej księgowości, usług kadrowych i rozliczania płac, opracowywania rozliczeń z US, jak również wykonywania zestawień, przykładowo dla GUS. Dobrze jest pamiętać, iż zadaniem osoby funkcjonującej w księgowości jest powiększanie wiedzy i szlifowanie umiejętności. Słowem, posiadanie dyplomu uczelni wyższej jest wyłącznie podstawą do wykonywania takiego fachu, a zdobyte doświadczenie tym, czym można pozyskać sporą liczbę Kontrahentów.

Ostatnimi czasy niesamowicie popularna stała się „księgowość online” lub usługi „mobilnego przedsiębiorstwa księgowego”. Dzięki temu Interesanci wcale nie muszą wychodzić z mieszkania czy instytucji, by ich rzeczy zostały dogodnie załatwione. Księgowa sama pojawia się w ustalonym miejscu i bierze wszelakie dokumenty do zestawień. Jest w stanie też zostać w firmie, której pomaga i tam na miejscu zająć się daną sprawą.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otworzyć własne biuro rachunkowe?

Niezależna firma jest interesującym rozwiązaniem głównie dla księgowych, jakie od kilku lat funkcjonują w tej dziedzinie i nie chcą obecnie podejmować zatrudnienia u kogoś. Uruchomienie przedsiębiorstwa księgowego łączy się jednakże z wieloma postulatami, przykładowo sporymi wydatkami budżetowymi. Koszt założenia własnego przedsiębiorstwa rachunkowego jest uzależniony głównie od miejsca, w jakim miałoby ono działać. W śródmieściu wypożyczenie lokalu biurowego będzie o wiele kosztowniejsze niżeli na przedmieściach. Warto wiedzieć, że większość rachunków można bezproblemowo załatwić przez Internet. Stąd mobilne przedsiębiorstwo księgowe jest faktycznie atrakcyjnym pomysłem, szczególnie, jeżeli zaledwie rozpoczynamy przygodę z własną firmą. Na potrzeby utworzenia biura księgowego potrzebne są: zarejestrowanie odrębnej firmy, posiadanie tytułu magistra, certyfikat księgowego i standardowe ubezpieczenie OC na kwotę przynajmniej 10 tysięcy euro.

Ogólnie rzecz ujmując nie wolno dyktować Odbiorcom przypadkowym odpłatności, przykładowo takich, które odnajdziemy w cennikach konkurencyjnych firm. Taryfikator jest uwarunkowany paroma rzeczami: prestiżem przedsiębiorstwa, położeniem przedsiębiorstwa i zakresem usług. Przygotowywanie pełnej rachunkowości czasem może wynosić zarówno 350 zł, jak również 2.000 zł. Najczęściej tworzy się podział na ilość druków.

Jeżeli zamierzasz dowiedzieć się o wiele więcej, kliknij w odsyłacz tu – Księgowość

W czym może Ci pomóc biuro rachunkowe?

Osobista działalność gospodarcza to świetny pomysł dla osób, które zwracają szczególną uwagę na niezależność pracy. Zarządzanie własną firmą to prawdziwe wyzwanie, jednakże bardzo często opłaca się, gdyż rynek jest ciągle spragniony świeżych pomysłów i ciekawych usług. Dowodem takiego sukcesu jest choćby nowatorski salon masażu dla zwierząt, który w każdym dniu obsługuje kilkanaście włochatych psiaków. Pomysł przełomowy, wręcz przez poszczególne osoby brany za ciężki do wykonania, okazał się żyłą złota. Takie idee często odsłaniają drogę osobom, którym brakuje konsekwencji w realizacji własnych marzeń. A prywatna firma to przecież upartość, całkowite poświęcenie, notoryczne sprawdzanie nowych perspektyw i bezsprzecznie doświadczona księgowość, bez której firma jest fryzjer bez grzebienia.

Rzetelne biuro rachunkowe to ostoja każdego biznesu. Wyspecjalizowany księgowy nie tylko śledzi obowiązujące przepisy, ale także sugeruje konkretne inwestycje. To opiekun każdej nowo rozwijającej się instytucji i powiernik nader ukrywanych tajemnic przedsiębiorstw. Zakładając działalność powinieneś zadbać o profesjonalnego księgowego, czy wsparcie biura rachunkowego które zajmie się profesjonalną obsługą finansów. Dyskutując o finansach, zweryfikuj co musisz zrobić jako młody przedsiębiorca.

Zakładanie firmy krok po kroku

Jeśli marzysz o własnej firmie, musimy Cię uświadomić, że na wstępie czeka na Ciebie bardzo dużo formalności. Zacznij od wypisania dokumentu CEIDG. Przejdź po prostu na platformę www firma.gov.pl i wypełnij wszystkie wymienione pola. Wpis do Ewidencji jest równolegle wnioskiem o przyznanie przedsiębiorstwu indywidualnego numeru REGON i numeru NIP. Równocześnie z dostarczeniem wniosku powinniśmy zdecydować się na formę opodatkowania, ale o tym napiszemy w kolejnych częściach artykułu. Drugim krokiem jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tam musimy zgłosić się jako przedsiębiorca. W ZUSie przedsiębiorcy mają niejako parzystą osobowość prawną – są zarówno płatnikami składek (samodzielnie i za pracowników) i płacą za ubezpieczenie. Jeżeli wykonywana działalność gospodarcza jest naszym wyłącznym źródłem dochodów, to uzupełniamy druk ZUA. Jeśli natomiast jesteśmy zatrudnieni w jeszcze jednej firmie na umową o pracę, wtedy wypełniamy kwestionariusz ZZA. Dodatkową sprawą jaką wymaga od nas legislacja jest wskazanie biura księgowego, które będzie prowadziło kartotekę rachunkową przedsiębiorstwa. W tej kwestii możemy skorzystać z standardowej księgowości, oraz bardziej innowacyjnej odmiany – rachunkowości internetowej. Warto także pamiętać o zamówieniu pieczątki, która zazwyczaj przydaje nam się w najmniej spodziewanych sytuacjach. Zarejestruj również prywatne konto w banku, by rozłączyć rachunki osobiste o budżetu firmy.

Jaką formę opodatkowania wybrać

Jeżeli nie rozumiesz jaka metoda opodatkowania będzie dla Ciebie najbardziej atrakcyjna, zaczerpnij z porad kompetentnego biura księgowego. Generalnie krajowe prawo przewiduje cztery fundamentalne strategie opodatkowania. W dalszej części artykułu opowiemy Tobie o nich nie trochę więcej:

  • Skala podatkowa – polega na opodatkowaniu dochodu według dwustopniowej skali. Przy dochodzie opiewającym na 85 528 złotych podatek to 18% minus kwotę wolną od podatku. Z kolei przy dochodzie przekraczającym 85 528 złotych całość podatku to 14.839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 złotych.
  • Podatek liniowy – tu istnieje jedna kwota podatkowa, która wynosi 19%, bez względu na wartość dochodu.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – przy doborze tej strategii opodatkowania usługodawca nie ma możliwości pomniejszyć uzyskiwanych wpływów o poniesione wydatki fiskalne. Występują tu jednak, jako kompensata ,atrakcyjne taryfy procentowe (3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20% zależnie od charakteru świadczonych usług.)
  • Karta podatkowa – jest to wysoce charakterystyczna odmiana opłaty podatków. Na wielkość spłacanego podatku nie wpływa wartość dochodów, lecz takie elementy jak: rodzaj realizowanych usług, liczba osób zatrudnionych, wielkość miejscowości, w której firma ma siedzibę i wiek podatnika. Niektóre osoby są jednak ustawowo wyłączone z tej formy rozliczania podatku.

Zadbaj o profesjonalne biuro rachunkowe

W zależności od wymagań Twojego przedsiębiorstwa, znajdź właściwe biuro księgowe, które poprowadzi Twoje finanse. Każdemu początkującemu przedsiębiorcy radzimy, aby skorzystał z nowoczesnych usług rachunkowych. Dzisiaj wiele księgowych zapewnia nie tylko profesjonalne doradztwo, ale także oprogramowania do obsługi firmy. Jeśli wiesz, że działalność zajmie Ci cały dzień, pomyśl o mobilnym księgowym, który odbierze od Ciebie wszystkie dokumenty i faktury. Zaoszczędzisz czas i będziesz w stanie zająć się rozwijaniem usług.

Mimo niezliczonej liczby trudności i wyzwań, spora ilość osób stale decyduje się na wykonywanie swej działalności. Nawet niewielkie firmy wpływają na naszą gospodarkę, zatem chyba warto zaryzykować pierwszy krok. Nie odrzucaj żadnego pomysłu, gdyż za kilka lat możesz się przekonać, że dokładnie takiego podejścia wymagał rynek. Nie zapomnij jednak, ażeby skorzystać z usług biegłego księgowego, który fachowo zajmie się Twoimi finansami. Wstąp na podaną przez nas stronę i odkryj jak mogą wyglądać nowoczesne usługi księgowe: Poltax Toruń