Archiwa tagu: Kursy Jazdy

Kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Od 2013 roku, w związku z wejściem wżycie nowych przepisów prawa, każda osoba chcąca pracować jako kierowca pojazdu uprzywilejowanego powinna ukończyć kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych. Takie szkolenie organizowane jest przez nasz Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy i kończy się ono wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.

Pojazdy uprzywilejowane – definicja

Według ogólnej definicji za pojazdy uprzywilejowane uznaje się pojazdy wysyłające sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadące z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Pojazdy te używane są głównie do ratowania życia i mienia ludzkiego, do usuwania skutków katastrof, oraz do zabezpieczania bezpieczeństwa w terenie publicznym. Pojazdami uprzywilejowanymi w Polsce są:

 • pojazdy straży pożarnej;
 • ambulanse ratownictwa medycznego;
 • pojazdy Policji, Straży Gminnej, Straży Granicznej i Służby Celnej;

pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, kontroli skarbowej, Sił Zbrojnych w tym Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

 • pojazdy ratownictwa górskiego i wodnego;
 • pojazdy Służby Parku Narodowego.

Kierowca pojazdów uprzywilejowanych – wymagania

Aby uczestniczyć w kursie kierowca powinien posiadać:

 • odpowiednie prawo jazdy i bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia samochodów;
 • dowód ukończenia 21 roku życia;
 • zaświadczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych do wykonywania zawodu kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Uprawnienie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym

Pozytywne ukończenie kursu uprawnia do pracy jako:

 • kierowca bankowozu ( kierowca konwojent)
 • kierowca karetki pogotowia
 • kierowca kierowca wozu straży pożarnej
 • kierowca straży miejskiej
 • kierowca radiowozu policji, straży granicznej, straży celnej

Uprawnienia do przewożenia wartości pieniężnych – kierowca konwojent

Udział w kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych uprawnia do:

 • przewozu pieniędzy, papierów wartościowych i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę;
 • przewozu kamieni szlachetnych, pereł i metali szlachetnych takich jak złoto, srebro i platyna;
 • przewozu muzealiów;
 • pracy jako konwojent, czy kierowca przewożący wartości pieniężne.

Więcej informacji na: www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Kurs na pojazdy uprzywilejowane Toruń

Jazda defensywna Szkolenia

Nie masz poczucia bezpieczeństwa za kierownicą samochodu? Nasz ośrodek zaprasza na szkolenia z  Jazdy defensywnej, podczas których nauczymy Cię prawidłowo ruszać i hamować ,kontrolować poślizgi, a także  zauważać czające się zagrożenia na drodze oraz jak prowadzi kierujący po alkoholu.  Nasz ośrodek szkoleniowy to doskonała kadra instruktorów. Zapewniamy Państwu możliwość wybrania szkolenia według własnych oczekiwań. Nasz zespół instruktorów przeprowadzi szkolenie na najwyższym poziomie.
Oferujemy kursantom szkolenie z zakresu:

 • bezpieczeństwa i komfortu jazdy,
 • techniki hamowania na prostych odcinkach jak i na zakrętach jezdni,
 • przeciwdziałania powstawaniu efektowi nadsterowności lub podsterowności w samochodzie,
 • jazdy sportowej na torze rajdowym,
 • eco – drivingu,
 • pierwszej pomocy medycznej,

Dajemy możliwość przyjazdu własnymi samochodami lub skorzystania z naszej floty pojazdów.
Zapraszamy na szkolenia z jazdy defensywnej.

JAZDA DEFENSYWNA SZKOLENIA