Archiwa tagu: alimenty toruń

Kancelaria adwokacka – pomoc w dochodzeniu odszkodowań

Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie mnóstwo osób zostaje pokrzywdzonych na skutek przeróżnych wydarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków komunikacyjnych. Co raz częściej dyskutuje się również o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako wyspecjalizowani prawnicy mamy obowiązek zaprezentować Wam podstawowe wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta lektura podniesie Waszą wiedzę i rozwieje wszelakie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Wbrew temu, iż w literaturze prawnej nie zostało ostatecznie sprecyzowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to sprzeczne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest zainfekowanie, naruszenie integralności ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być spowodowany przez złą ocenę, jeśli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo spowolniła prawidłowe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, rozbieżne z dzisiejszą wiedzą medyczną leczenie i przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, w rezultacie którego powstała konkretna szkoda, jak i wykorzystanie preparatu medycznego lub wyrobu medycznego, który okazał się być bezużyteczny i niekorzystny dla poszczególnego pacjenta. W tym miejscu charakteryzuje się 3 główne warianty błędu lekarskiego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko zaczyna się od wypadku, który przyczynił się do powstania określonej szkody. Wypadek komunikacyjny nazywany jest jako zdarzenie w ruchu kontynentalnym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego rezultatem są straty w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Pokrzywdzonym w wypadku może być zatem nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą partycypować również rowerzyści, motocykliści i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i o złej porze. Najaktualniejszą przesłanką wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać postać majątkową i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które powstały w rezultacie wypadku, bierze się pod uwagę podczas oceny wysokości zadośćuczynienia. Jednak zanim placówka ubezpieczeniowa zdecyduje się na zapłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zakomunikowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli funkcjonariusza, który mierzy rozmiar szkód. Opracowany przez niego protokół jest podstawą decyzji udzielanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Zaprojektowana w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych charakteryzuje wypadek w pracy jako gwałtowne zdarzenie wywołane okolicznością fizyczną wywołujące uraz lub śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez zatrudnionego zwykłych czynności albo zleceń przełożonych,
  • w trakcie lub w związku z realizowaniem przez pracownika aktywności na rzecz przełożonego nawet bez zarządzenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji zleceniodawcy w trasie pomiędzy siedzibą zleceniodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najbardziej istotnym elementem definicji jest wskazanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy charakteryzuje właściwość, która zaszła bez zależności od osoby pracownika. Za przyczyny zewnętrzne przyjmuje się między innymi funkcjonowanie aparatury, energii elektroenergetycznej, środków chemicznych i sił natury. Dodatkowo wypadek pracowniczy może mieć także powiązanie z ignorancją innych osób, które ponoszą odpowiedzialność za stosowne zabezpieczenie środowiska pracy lub niebezpiecznych artykułów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, wieloaspektową machinę procedur. Pokrzywdzony w incydencie w pracy ma predyspozycję uzyskiwania jednorazowego odszkodowania z ZUS. Ponadto, na zasadach ogólnych, może on dochodzić kompensaty zaznanej szkody od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Dochodzenie odszkodowania za każdy z wyszczególnionych w tym miejscu przypadków może być uciążliwe dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o należyte odszkodowanie dobrze jest jest się postarać, chociażby ze względu na to, że uzyskane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas adwokaci zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w obszarze pozyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pasją zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Będziemy Cię wspierać w każdej sprawie. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i zyskaj natychmiastową pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń