Archiwa tagu: adwokat porady

Adwokat radzi – nie spłacaj przedawnionych długów

Specyfika funkcjonowania firm windykacyjnych

Znaczna ilość przedsiębiorstw odzyskujących długi jest zarządzana przez osoby, które skończyły studia z prawa, jednak nie mają aplikacji. Więc posiadają ramową wiedzę z obszaru kodeksu cywilnego. Odzyskiwanie różnego typu zadłużeń wymaga poważniejszego zaangażowania oraz zdolności, którego po prostu nie możemy zdobyć w inny sposób, jak w trakcie praktyk w kancelarii u „dojrzalszych” przyjaciół po fachu. Tu konieczny jest adwokat, który dokładnie będzie rozumiał, jakie czynności powinno się zrobić. Instytucje ściągające długi częstokroć nie odbierają jakiejkolwiek „zaliczki” i umawiają się wyłącznie na procent od pobranej wierzytelności. Przeważnie jest to od 20% do 50% całej kwoty. To naturalnie fakty odnoszące się do Nabywców. Oni w zasadzie nie muszą naprawdę robić żadnych kroków, poza wyczekiwaniem na spłatę części zadłużenia poprzez powyższą spółkę. Natomiast co w tym momencie ma miejsce z trasatem?

Wezwanie do zapłaty, czyli niekończące się listy, e-maile i telefony

Należy w tymże miejscu wyróżnić dwie sytuacje: kiedy jakaś osoba zaledwie co została dłużnikiem oraz zadłużenia przedawnione, których nie powinniśmy pokrywać. W pierwszej sytuacji trasat musi obligatoryjnie uregulować długi pod rygorem sprawy w sądzie, opublikowania decyzji, odebrania wszelkich funduszy przez komornika i w konsekwencji opłacenia znacznie pokaźniejszej sumy niż pierwotna. Jeżeli chodzi o wierzytelności przedawnione, wtedy w zasadzie nie musimy zwracać zadłużenia – taką wiadomość otrzymamy od dowolnego prawnika. Niestety spora liczba firm windykacyjnych nie prosi już o zapłacenie tego zadłużenia, ale terroryzuje wierzycieli negatywnymi efektami ich niespłacenia. Robią to za pomocą listów, które raz po raz trafiają do skrzynki, kilku identycznych wiadomości e-mail oraz nieprzyjemnych telefonów z numerów zastrzeżonych. Przeważnie dokumenty są wyrażone w taki sposób, żeby wierzyciel rozważył to, że faktycznie musi coś sfinansować. Wiele w nich niezrozumiałych dla „przeciętnego zjadacza chleba” sformułowań typu „fundusz niestandaryzowany” i „fundusz sekurytyzacyjny”. Co w niniejszej sytuacji należy zrobić?

Długi, które trzeba zapłacić

Wówczas musimy odebrać pozew o uiszczenie długu z sądu (o ile długu już wcześniej nie spłaciliśmy). Jakiegokolwiek zawiadomienia z sądu nie można pomijać, ponieważ po pewnym terminie (zatwierdzenie) ma ono moc wykonawczą. Jeżeli informacje zawarte w pozwie są niepoprawne bądź dołączono do pozwu nieautentyczne formularze – tym bardziej trzeba zareagować. Wierzyciel ma uzasadnienie, żeby się wzbraniać, np. gdy doszło do unieważnienia zadłużeń. W niniejszej sytuacji trzeba skorzystać z porady prawnej lub udać się do wybranej Kancelarii Adwokackiej w Bydgoszczy, która wytłumaczy nam, które ruchy będą najkorzystniejsze. Cesjonariusz, który dochodzi swych należności, ma obowiązek przytoczyć w procesie sądowym dowody, np. zarejestrowany mandat za niezapłacony rachunek za telewizję.

Przedawnione długi, czyli jak odeprzeć atak socjotechniczny

Placówki ściągające długi nie posiadają absolutnie najmniejszych uprawnień. Ma je trybunał, komornik, adwokat – jednak nie instytucja zajmująca się „ściąganiem” przedawnionych zadłużeń. Jeśli zatem uzyskaliśmy zalecenie do zapłaty od wspomnianego podmiotu, nie wolno wykonywać takich ruchów:

1. Nie możemy dawać odpowiedzi na zawiadomienia, e-maile oraz odbierać telefonu, ponieważ będzie to równoznaczne z trwaniem długu (którego wcale nie musimy spłacać)

2. Jeżeli zaprezentowana instytucja kontaktuje się telefonicznie, trzeba uświadomić sobie to, iż kompletna debata będzie utrwalona – zaś to może właśnie skomplikować naszą sytuację. W ogóle nie pozwalajmy się nagrywać, nie wchodźmy w zbędne rozmowy z windykatorami pracującymi w telemarketingu. Po prostu skończmy połączenie, zwłaszcza jeżeli nie pojawia nam się numer telefonu.

3. Krótko mówiąc nie dajmy się tyranizować! W przypadku przedawnionych długów pod żadnym pozorem nie posyłajmy podań odwoławczych, próśb uiszczania zadłużenia rozłożonego na raty, propozycji odroczenia okresu spłaty zadłużenia itp. Nie dajmy się też nabrać na pertraktacje, zatem „promocje” oraz „upusty” odnoszące się do przedawnionych wierzytelności.

4. Wcale nie płaćmy żadnej ilości pieniędzy na rachunek bankowy przedsiębiorstwa windykacyjnej, nawet jednej złotówki. Bowiem wkrótce zacznie się cała machina odzyskiwania wierzytelności. Uiszczenie nawet niezwykle niewielkiej kwoty jest równoważne z tym, iż dług zatwierdzamy.

5. Jeżeli przynieśliśmy do domu skomplikowane zaświadczenie, idźmy do adwokata, który wyłoży nam indywidualne jego odcinki.

Powinniśmy także wspomnieć o tym, iż długi stare możemy opłacić dobrowolnie. Pieniądze nie znajdą się jednak na koncie prawdziwego wierzyciela, tylko instytucji, która taki dług w późniejszym terminie kupiła. Warto w owym przypadku zadać sobie istotne pytanie: czy warto? Opłacenie pierwszemu wierzycielowi przestarzałego długu posiada sens, natomiast płacenie instytucjom, które od siebie wzajemnie kupują wierzytelności oraz liczą na duży przychód – chyba nie. Zwłaszcza, że część aprobuje liczne pogwałcenia polskiego prawa.

Jeżeli zaintrygował Cię ten problem i chcesz zobaczyć, jak na przykład wygląda fachowa strona www prawnika, możesz kliknąć w tym miejscu – Adwokat Bydgoszcz

Porady adwokata rozwodowego

Najważniejsze informacje o sprawie rozwodowej

Co właściwie dzieje się podczas sprawy rozwodowej? I czy trybunał stawia tylko niewygodne zapytania? W jaki sposób „usposobić” się do postępowania, żeby zyskać rozwód? Rozpocznijmy od tego, że obecnie postępowania rozwodowe niestety nie są rzadkością. Mnóstwo obywateli wraz z kolejnymi miesiącami widzi swój błąd, który popełnili w sprawie wyboru drugiej połówki. Czasami małżonek oszukuje, nadużywa trunku albo innych używek czy znęca się psychicznie. W niniejszej okoliczności każdy spośród nas posiada prawo wnieść pozew o rozwód oraz oczekiwać potrzebnego wyroku trybunału. Czekanie na korytarzu sądowym na przygotowanie rozprawy na pewno jest niezwykle stresujące. Bynajmniej nie ma się tymczasem czego bać. Trzeba posiadać bazową wiedzę w temacie tego, kto i o co będzie wyraźnie na niej pytał. Jeżeli czujemy, iż sami nie damy sobie rady, możemy w takiej sytuacji zwrócić się do adwokata rozwodowego, który najpierw pomoże nam uzbierać wszelkie obligatoryjne papiery.

Rozprawę w kwestii rozwodu realizuje zazwyczaj trzech sędziów, z czego środkowy jest sędzią przewodzącym, natomiast dwaj na dwóch przeciwległych końcach – to sędziowie ławnicy. Cała sprawa będzie miało miejsce bez współudziału widowni, w rezultacie z wyjątkiem sędziów, partnerów i plenipotentów nikogo ponadto wcale nie powinno być podczas tego wydarzenia. Nie musimy się w takim przypadku martwić, że przyjaciółka z biura dowie się nazbyt dużo o naszym związku bądź o tym, co właściwie dzieje się z naszymi małoletnimi dziećmi. Kolejnymi szczeblami rozprawy są: odpytywanie małżonków, przesłuchiwanie obserwatorów zdarzeń, przesłuchanie małżonków i wreszcie – opublikowanie werdyktu.

Co dzieje się podczas pierwszej rozprawy rozwodowej?

Na pierwszej sprawie rozwodowej sąd przeważnie zaczyna od zadawania całościowych pytań. Czy partnerzy prowadzą razem dom? (jeśli nie, to od kiedy tak to wygląda); jak prezentuje się sytuacja z dziećmi? (i czy są pełnoletnie, kto obecnie pełni nad nimi opiekę, jeżeli matki albo ojca w wymienionym gospodarstwie wcale nie ma); czy wcześniej toczyły się względem któregokolwiek spośród małżonków postępowania dla rodzin? I czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość na odratowanie związku? Po owych pytaniach sędzia przechodzi do odpytania świadków. Może to zrobić na kluczowej rozprawie lub dopiero na kolejnej. W pierwszej kolejności odpytywani są świadkowie strony powodowej, a po czym – strony pozwanej. Od ilości świadków wydarzeń uzależniona jest liczebność procesów, zaś każdy z partnerów może kierować do nich pytania. Jeżeli wszyscy zostaną już wysłuchani, w takiej sytuacji sąd przechodzi do przesłuchania małżonków. Mogą oni wyrazić własny stosunek do sprawy, odnieść się do tego, co właściwie wygłosił któryś ze świadków wydarzeń bądź sam małżonek.

Kiedy sąd może nie orzec rozwodu?

  • Wtedy, kiedy ucierpiałoby na orzeczeniu o rozwodzie szczęście dziecka, przede wszystkim nieletniego
  • Stałoby to w rozbieżności z normami współżycia społecznego
  • Rozwodu żąda tylko odpowiedzialny partner, przykładowo ten który dopuścił się niewierności (drugi małżonek jest zobowiązany uzewnętrznić zgodę na rozwód)

Wszystko może przyspieszyć adwokat rozwodowy

W niemałej ilości kwestiach ma możliwość pomóc nam adwokat, szczególnie jeżeli marzymy o tym, ażeby sąd orzekł winę którejkolwiek ze stron za rozkład małżeństwa. Mamy szansę się ponadto do niego udać wówczas, jeżeli: strony miały ogólnodostępny inwentarz, a jedno spośród nich posiada działalność gospodarczą w okresie niewypłacalności; pragniemy, żeby zostały zasądzone alimenty na drugiego współmałżonka albo na niedorosłe dzieci; planujemy posiadać całkowitą władzę rodzicielską albo planujemy przeciwnej stronie zredukować związki z dzieckiem; rzecz domaga się osądzenia sposobu wykorzystywania ze wspólnego lokalu, jego rozdziału czy przyznaniu go jednemu z partnerów; należy osądzić podział kompletnego majątku. Adwokat może nas poratować nie tylko w sytuacji rozwodu, wręcz przeciwnie – także w trakcie separacji. Warto pamiętać, że rozwód i separacją oznaczają dwie różne kwestie, jakie owszem są pokrewne, ale różnią się „wynikami”. Osąd sądu o rozwodzie sprawia, iż małżeństwo przestaje trwać. W wariancie separacji związek jeszcze funkcjonuje formalnie. Osoby, które wybrały separację, z dowolnych względów właściwie nie chcą zdecydować się na rozwód, m in. jeżeli są bogobojne bądź mają na wychowaniu nieletnie dzieci. Występuje również coś takiego, jak separacja praktyczna, w jakiej mąż i żona mieszkają odrębnie, więc nie zasiedlają tego samego lokalu.

O czym warto pamiętać?

Bezwarunkowo powinniśmy posiadać w teczce wszelakie ślady obciążające przeciwną stronę, jeśli zależy nam na osądzeniu całkowitej winy. Powinny to być zdjęcia, wiadomości z telefonu, wiadomości elektroniczne czy materiały audio-wizualne. Powinniśmy dowieść, iż małżonek, np. dokonał zdrady albo jeszcze nadużywa alkoholu. Jeśli staniemy przed sądem nie mając dowolnych dowodów w tej sprawie (albo nie mając świadków) zdobycie rozwodu może trwać szczególnie długo. Postanowienie trybunału będzie opierało się na przepytaniu małżonków i świadków wydarzeń. Jeśli potrzebujesz skutecznego adwokata, to kliknij w ów link – Adwokat Katowice Rozwody