Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego fachu. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich działań wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Bardzo często prowadzone przez kancelarię prawną postępowania tyczą się także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie gdy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest także zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z tajnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć konkretne czynności. Są to więc sprawy powiązane z sposobem oraz wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zwykle skazani także ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, kiedy osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to następstwa tych działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/